Trends in verwarming in 2016

Welke trends in de verwarming van woningen kunnen we in 2016 verwachten?

Al enkele jaren is een trend om milieuvriendelijker en zuiniger te stoken zichtbaar. Maar zijn er nu nog ontwikkelingen die in het komende jaar interessant zijn? We zullen er een paar belichten.

 • Een trend is het zogenaamde hybride stoken. Er kan worden geconstateerd dat er steeds meer zonnepanelen op de Nederlandse daken verschijnen. Maar of de opbrengst daarvan ook werkelijk zinvol wordt toegepast is maar de vraag. De vraag naar elektrische verwarming is duidelijk in een stijgende lijn. Of het nu de toepassing van elektrische vloerverwarming (te gebruiken onder tegels, maar ook onder laminaat of parket) betreft of de toepassing van infrarood verwarmingspanelen: vormen van elektrische verwarming kunnen zich verheugen in een stijgende vraag. In combinatie met zonnepanelen is het ook een zinvolle investering: je hoeft niet altijd de gasgestookte cv of vloerverwarming te gebruiken, maar kan ook overgaan op een mix van beschikbare warmtebronnen. Bijvoorbeeld: gebruik overdag de elektriciteit die opgewekt wordt door de zonnepanelen door gebruik te maken van infrarood verwarmingspanelen en ‘s avonds de cv.  Een goede regeling is daarbij van essentieel belang. Heatnet speelt hier al jaren op in door diverse soorten elektrische verwarming en regelingsvormen aan te bieden.

 

 • De warmtepomp zal steeds meer, ook in kleinschalige toepassingen, zijn intrede doen. Dat houdt in dat de verwarming in woningen steeds meer vloerverwarming zal worden in plaats van de foeilelijke radiatoren, die vaak een sta-in-de-weg vormen in de moderne interieurs. Willen fabrikanten van radiatoren inspelen op de lage-temperatuur verwarmingen, dan zullen de radiatoren nog groter worden. Vloerverwarming is hier een goed alternatief wat zich al jaren in een verhoogde populariteit mag verheugen.

 

 • Maar naast de vloerverwarming  is er ook een stijgende behoefte naar “gezellige” warmtebronnen, zoals gas- en houtkachels.  In dat geval kan een nieuwe trend geconstateerd worden: een goede temperatuur regeling waarbij het niet alleen in de woonkamer behaaglijk is, maar de ruimten elders in de woning ook op de gewenste temperatuur kunnen worden gebracht. Daaraan mankeert het al jaren: de cv-installaties zijn vaak zo onlogisch aangelegd, dat een goede splitsing: boven en beneden in de praktijk lastig wordt. Door de trend om thuis te werken, maar ook een behaaglijke kinderkamer etc.  is er steeds meer vraag naar goede regelingen, waarbij de temperatuur  in alle ruimten onafhankelijk van elkaar geregeld kan worden.

 

 • Een trend daarbij is de wens om de temperatuur in de diverse ruimten op afstand via internet met de smartphone te kunnen regelen. De alom geprezen “slimme” thermostaten bieden daarbij vaak totaal geen bruikbare oplossing. Het enige wat “slim” is aan dat soort thermostaten is de marketing om ze aan de man te brengen. Eenmaal in huis blijkt dat ze totaal niet aan de vraag beantwoorden en een zeer hoge investering zijn voor eigenlijk weinig toegevoegde waarde. De echt goede regelingen bieden de mogelijkheid om de diverse ruimten naar wens (tijd en temperatuur) te verwarmen en dat op afstand via de smartphone te kunnen regelen. Deze regelingen zijn er voor radiatoren en vloerverwarming en combinaties daarvan. De trend om goed te kunnen regelen zal zeker in 2016 goed doorzetten (ook gecombineerd met de wens om nuttig gebruik te kunnen maken van de opgewekte energie met eigen zonnepanelen) Het advies in deze is:  voor aanschaf van een regeljng (thermostaat of zoneregeling ) goed orienteren m.b.t. uw persoonlijke wensen en zeker niet alle “slimme” beloften zo maar geloven!

 

 • Door het steeds maar meer isoleren van woningen ontstaat ook de behoefte aan goede ventilatie van woningen. Een trend daarbij is, dat bij die ventilatie geen warmte verloren gaat. Bij de huidige ventilatiesystemen wordt warme lucht van binnen naar buiten gezogen of koude lucht van buiten naar binnen geblazen. In beide gevallen zal de temperatuur binnen beïnvloed worden. Een trend is om ook bij kleinschalige ventilatie, zoals bij woningen, gebruik te maken van warmte terugwin systemen. Daarbij wordt de warmte van binnen niet direct naar buiten afgevoerd, maar opgeslagen en benut om de buitenlucht “voor te verwarmen” voordat deze naar binnen wordt geblazen. De zogenaamde AirUnit biedt deze mogelijkheid (zie www.airunit.nl ) en naar verwachting zullen dergelijke systemen in 2016 duidelijk meer gevraagd worden.

 

 • Zijn er nog ontwikkelingen in vloerverwarming te constateren? Jazeker ! Naast de al genoemde regelingen zal men er steeds meer achter komen dat de zogenaamde “bijverwarming” variant waarbij de verwarmingsbuizen in de vloer verder uit elkaar liggen totaal niet oplevert wat men wenst. Doordat de buizen in de vloer verkeerd zijn gelegd en te ver uit elkaar liggen, zal het erg lang kunnen duren voordat de vloer op de gewenste temperatuur is.  Vloerverwarming gelegd als “Bijverwarming”  kost dus in de regel meer energie. Leg liever meer buis in de vloer en regel de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert. Dat levert per saldo een veel betere vloerverwarming op, die beter aan de wensen voldoet en goed regelbaar is. Daarnaast stijgt de behoefte naar een snellere vloerverwarming: een vloerverwarming die sneller reageert op de warmtevraag. Dat kan bewerkstelligd worden door droogbouwsystemen, waarbij de warmte optimaal aan de omgeving wordt afgestaan. Daarnaast is het systeem uitermate geschikt voor renovatie en vloerverwarming over een houten vloer waarbij het gewicht van de vloerverwarming een grote rol speelt.  Droogbouw vloerverwarming systemen dus, ook op plaatsen waar nu nog in gefreesd wordt of de vloerverwarming op andere wijzen gemonteerd wordt. Naast deze aspecten wordt ook gewekt aan een hogere kwaliteit van de verwarmingsbuizen. Vaak worden nog buizen toegepast waarbij de zuurstofdichte laag (waardoor de buizen en de systemen langer mee gaan) al wordt beschadigd voordat de vloerverwarming zijn dienst moet gaan bewijzen. Door de buizen anders te produceren en de zuurstofdichte laag meer naar de kern van de buizen te leggen ontstaat er een hogere kwaliteit verwarmingsbuis. Een trend die eigenlijk geen trend is, maar een voorschrift van de Europese Unie is de toepassing van energiezuinige pompen op de verdelers voor vloerverwarming. Nog steeds worden energievretende pompen toegepast, hoewel dat sinds 1 januari 2013 eigenlijk al niet meer toegestaan is. Afnemers letten steeds beter op ook dat soort regels, waardoor het elektriciteitsgebruik van de pompen aanzienlijk wordt verlaagd. (meer dan 10% van het totale elektriciteitsverbruik gaat op aan pompen: logisch dat daar iets te winnen valt, maar de installateur moet natuurlijk wel meewerken en de juiste apparatuur adviseren en installeren)

Belangrijke links:

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , , , , , , , , , , , | Reageren uitgeschakeld

Overzicht over nieuwe Europese richtlijnen voor rendementen van normmotoren, pompen en natte circulatiepompen

De Europese Unie voert de komende jaren trapsgewijs drie nieuwe richtlijnen in voor een verhoging van rendementen bij normmotoren, pompen en circulatiepompen . Eén schrijft een verhoging voor van de efficiëntie van normmotoren (IE1 tot IE3), één zorgt ervoor, dat alleen nog pompen verkocht kunnen worden, die een Minimale Efficiëntie Index (MEI) hebben en de derde zorgt ervoor, dat circulatiepompen beneden een bepaalde Energie Efficiëntie Index (EEI) blijven. Al deze nieuwe maatregelen hebben een doel: verlaging van het energieverbruik door een efficiëntie verbetering van apparaten.

Om het stijgende verbruik van energie en de daarmee verbonden CO2-uitstoot tegen te gaan heeft de EU onderzocht, welke apparaten bijzonder veel energie verbruiken. De bij dit onderzoek uitgekozen apparaten hebben een wezenlijk aandeel van het totale energieverbruik. Daarom is het streven van de EU erop gericht, de efficiëntie van deze apparaten door nieuwe  normen en richtlijnen te verbeteren. Daaronder vallen ook normmotoren en pompen.

De nieuwe internationale Norm IEC 60034-30-2008 definieert de rendementen van normmotoren. In Europa geldt de Verordening (EG) Nr. 640/2009. De nieuwe rendementsklassen zijn van IE1 tot IE3. IE2 werd  16.6.2011 verbindend verklaard. Vanaf  1.1.2015 is IE3 geldig, of men gebruikt een IE2 motor met frequentieomvormer. Vanaf   1.1.2017 wordt het veld motoren, die aan IE3 moeten voldoen naar beneden uitgebreid. Motoren vanaf 0.75 kW moeten dan aan rendementen conform IE3 voldoen.

biral-grafiek

 

Natte circulatiepompen (EEI)

Vanaf 1.1.2013 mag de Energie Efficiëntie Index (EEI) van externe natte circulatiepompen een waarde van 0.27 niet overschrijden. Vanaf 1.8.2015 mag de Energie Efficiëntie Index (EEI) van externe natte circulatiepompen en in producten geïntegreerde natte circulatiepompen een waarde van 0.23 niet overschrijden.
Tapwatercirculatiepompen vallen niet onder de Ecodesign richtlijn. Toch geeft het hier ook al hoogefficiënte energiebesparende pompen van Biral.

 

Geplaatst in Algemeen | Getagged , | Reageren uitgeschakeld

EU-wetgeving 2013 in relatie tot alle toepassingen van pompen in gebouwen

De Europese Unie voert de komende jaren trapsgewijs drie nieuwe richtlijnen in voor een
verhoging van de rendementen bij normmotoren, pompen en circulatiepompen. Één richtlijn schrijft de verhoging voor van de efficiëntie van normmotoren (IE1 tot IE3), één richtlijn bepaalt dat alleen nog pompen toegepast mogen worden die een Minimale Efficiëntie Index (MEI) hebben.
De derde richtlijn zorgt ervoor dat circulatiepompen onder een bepaalde Energie Efficiëntie Index blijven. Al deze maatregelen hebben energiebesparing en een verlaging van de CO2-uitstoot tot doel.

Dit impliceert o.a. dat inbouwcirculatiepompen met ”natte” motoren vanaf 1 januari 2013 moeten voldoen aan energielabel A of te wel de Energie Efficiëntie Index = ≤ 0,27. Het gevolg in NL is een CO2 reductie van een bos ter grootte van de Veluwe. Een belangrijke stap voorwaarts in het belang van mens en milieu. De vraag is alleen: welke pompen vallen onder de nieuwe wettelijke richtlijnen en welke niet? Op deze pagina’s zijn alle in gebouwen voorkomende pompapplicaties gespecificeerd.

 

Geplaatst in Algemeen, Vloerverwarming | Reageren uitgeschakeld

Energiezuinige pompen voor vloerverwarming

Iedere verdeler voor  vloerverwarming is voorzien van een circulatiepomp. Deze pompt het water door de leidingen van de vloerverwarming. Veel gebruikte merken op dit gebied zijn Grundfos en Wilo, maar ook andere merken, kwalitatief minstens zo goed, zoals BIRAL treft men als circulatiepomp bij vloerverwarming.

Circulatiepompen zijn eigenlijk de grootste elektriciteitsgebruikers in een huishouden!

Zeker als er geen gebruik gemaakt wordt van een 2HEAT pompschakelaar, kan het verbruik van een dergelijke pomp, afhankelijk van het vermogen en ook het bouwjaar van de pomp,  al snel oplopen tot ruim 400-450 KWh per jaar (en bij een gemiddelde prijs van € 0,23/KWh, betekent dat een verbruik van ca € 90,00 – € 100,00 per jaar. Bij grotere pompen, ook wel gemonteerd op verdelers voor vloerverwarming, kan het vermogen wel oplopen tot ca 90 Watt, hetgeen een energieverbruik van meer dan 800 KWh (€ 180,00 – € 200,00/jaar) kan betekenen

Ook bij het gebruik van een pompschakelaar draait de pomp op een verdeler nog vele uren per jaar. Op deze verbruikspost kan nog veel bespaard worden.

Vanaf 1 januari 2013 wordt een nieuwe Europese richtlijn van kracht, die het verbruik van dit spoort pompen drastisch moet gaan inperken

Meer  informatie hierover zie:  http://www.heatnet.eu/blog/?p=87

Door het toepassen van Label-A pompen kan het verbruik worden gereduceerd tot ca 75% van het huidige energieverbruik.

Door gebruik te maken van nieuwe technieken, onder meer met permanente magneten in gelijkstroommotoren, een vinding van het Zwitserse BIRAL kunnen pompen worden geproduceerd die zeer energiezuinig hun werk doen. Die techniek is ook overgenomen door merken als Grundfos en WILO. Inmiddels zijn er meer leveranciers die zich op deze lucratieve markt storten.
Door de nieuwe circulatiepompen ook nog eens te voorzien van de modernste besturingselektronica wordt een pomp verkregen die het verbruik zelf aanpast naar de situatie: wordt er een grotere prestatie verwacht, dan is het geleverde vermogen hoger dan de pomp in ruste.
Een dergelijke pomp zal bij het opstarten op maximaal vermogen draaien, zodat de circulatie in de vloerverwarming gewaarborgd wordt. Als de circulatie eenmaal op gang gekomen is, neemt het drukverschil af en regelt de pomp zelf het vermogen terug tot een aanzienlijk lagere waarde (dus minder opgenomen vermogen)

De manier hoe de regeling werkt verschilt bij diverse merken, maar komt in veel gevallen op hetzelfde neer.

De Label-A pomp waarvoor wij hebben gekozen, BIRAL AX13-3, regelt volledig zelfstandig het benodigde vermogen en stelt zichzelf in alle situaties in op de zuinigste stand. Gebleken is dat deze BIRAL Label-A pomp de onder alle omstandigheden beste prestaties levert. (zie voor een overzicht van meer Label-A pompen: http://www.energiezuinige-pompen.nl)

Vervanging van bestaande pompen
Is de circulatiepomp op de verdeler van uw vloerverwarming aan vervanging  toe, dan kan in de meeste gevallen zondermeer een Label-A pomp toegepast worden: zie over een overzicht van de typen + hun vervanger in de  Label-A kwaliteit:  U begint dus al snel met energie besparen.

Ook het vervangen van een relatief jonge pomp door een Label-A pomp kan, door de besparing op energiekosten, al snel rendabel worden.

Geplaatst in Algemeen | Reageren uitgeschakeld

Verhoog uw energieverbruik door tips van de installateur……..

Helaas komt het maar al te vaak voor dat de consument tips om het energieverbruik te verlagen krijgt, die eigenlijk nergens op slaan.
Zo is er een installateur van vloerverwarming *), die het volgende op zijn website vermeldt:
Bij installatie van vloerverwarming op het stadsverwarmingsnet is een bypass een aan te raden onderdeel volgens de normen en richtlijnen van de Nederlandse energieleveranciers!

Ten aanzien van het gebruik van een pompschakelaar vermeldt diezelfde installateur nog het volgende:
Aangezien de aanvoertemperatuur bij stadsverwarming altijd hoger is dan via de pompschakelaar in te stellen is, heeft deze geen nut bij installaties op stadsverwarming en zal de aanbieding derhalve in deze situaties niet gelden. Hiervoor kunnen wij u een alternatief aanbieden, vraag naar de mogelijkheden.

Deze installateur *), waarvan je eigenlijk dus eerlijke informatie zou mogen verwachten, zadelt de toekomstige gebruiker met deze gecombineerde “aanbieding” (geen pompschakelaar en wel een bypass bij installaties op stadsverwarming) dus op met 2 zaken die het energieverbruik drastisch doen stijgen:
1. Door het niet toepassen van de pompschakelaar is de toekomstige gebruiker zo’n € 80,00 – € 100,00 meer aan elektriciteitskosten kwijt doordat de pomp constant zal blijven draaien.
2. Door het toepassen van een bypass bij stadsverwarming zal, wanneer er geen warmte gevraagd wordt door de verdeler van de vloerverwarming, het energieverbruik gewoon doorgaan, omdat het warme water vanuit de stadsverwarming door de hoge druk via de bypass weer rechtstreeks richting retour wordt geleid
.

Bij het vergelijken van offertes zal de uiteindelijke gebruiker al snel kijken naar dit soort (verkeerde!!) adviezen en heeft geen oog voor het uiteindelijke grote energieverbruik wat daarvan het gevolg zal zijn.
Het is namelijk niet toegestaan dat er een bypass in het circuit van de stadsverwarming wordt aangebracht en juist het toepassen van een pompschakelaar zal ervoor zorgen dat de gebruiker minder energiekosten zal gaan betalen.

Compleet verkeerde adviezen dus van een partij waarvan je zou mogen verwachten dat dit soort essentiële zaken bekend zijn en niet nog eens als “speciale aanbieding” aangeprezen wordt.

Naast dit soort “aanbiedingen” wordt de uiteindelijke gebruiker meer dan eens geconfronteerd met het toepassen van verdelers die niet zijn aangepast aan de eisen van de stadsverwarming. Bijvoorbeeld wordt bezuinigd door een verdeler waarop geen terugslagklep is gemonteerd of waarbij de retourtemperatuur niet kan worden geregeld.
Men “bespaart” dan op de investering in vloerverwarming, maar heeft geen oog voor het uiteindelijke hoge energieverbruik. Zaken die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn !!

*)de naam is verwijderd, maar het is onvoorstelbaar dat een installateur zijn afrnemers op die manier voorlicht.

Geplaatst in Algemeen, Conventionele vloerverwarming, Pompschakelaar, Vloerverwarming | Getagged , , , , , , , , | Reageren uitgeschakeld

EuP richtlijn per 01-januari-2013

Energiezuinige pompen zijn nog steeds geen gemeengoed in de Nederlandse vloerverwarmingsmarkt.
Ondanks de hoge energiebesparing en korte terugverdientijd worden nog zeer weinig van de huidige verdelers uitgevoerd met energiezuigige pomp.

Per 1 januari 2013 geldt dat conform de nieuwe Europese richtlijnen enkel nog pompen mogen worden toegepast, die een lagere Energie-Efficiëntie-Index (EEI) dan 0,27 hebben. Dit geldt voor alle pompen voor verwarmingsinstallatie’s welke zich buiten de warmteopwekker bevinden. In 2015 zal deze waarde nogmaals worden aangescherpt tot 0,23.

Dit houdt dit in dat na 1 januari-2013 geen “standaard” pompen voor vloerverwarmingsverdelers meer toegepast mogen worden.
Na die datum zullen alleen nog verdelers met energiezuinige pomp worden verkocht en toegepast.

Vooruitlopen op deze Europese richtlijn bieden wij momenteel onze verdelers voor vloerverwarming (www.qualifloor.nl ) tegen een meerprijs reeds aan met energiezuinige Label A pompen die al voldoen aan de nieuwe normering.Meer informatie over energiezuinige pompen treft u HIER

Geplaatst in Algemeen, Vloerverwarming | Getagged , , , , , , | Reageren uitgeschakeld

De keuze voor vloerverwarming

Vloerverwarmingssystemen worden steeds meer toegepast. Niet alleen in nieuwe woningen, maar ook in bestaande woningen is vloerverwarming aan te brengen. Ook inbedrijfspanden, winkels, garages etc. wordt vleorverwarming steeds meer toegepast.
Vloerverwarming biedt veel meer mogelijkheden dan traditionele verwarmingsmethoden.
Waarom zou u kiezen voor vloerverwarming?

 • Bij vloerverwarming kan de ruimtetemperatuur 1-2 °C verlaagd worden, hetgeen een energiebesparing oplevert.
 • Radiatoren kunt u laten vervallen: naast het feit dat ze vaak op onmogelijke plaatsen zijn gepland en meestal niet de mooiste onderdelen in uw woning zijn, moeten ze ook nog regelmatig schoongemaakt worden.
 • Vrijheid van inrichten van uw interieur: U meubels kunt u plaatsen waar u wilt: daarbij hoeft u geen rekening meer te houden met radiatoren.
 • Vloerverwarming biedt een comfortabele warmte: uw voeten warm worden terwijl het hoofd koeler blijft. Dit wordt in het algmeen als aangenaam ervaren.
 • Ook bij houten- en tegelvloeren biedt vloerverwarming extra comfort.
 • Bij vloerverwarming wordt heel de kamer verwarmd, er zijn dus geen temperatuurverschillen zoals bij radiatoren
 • Vloerverwarming wordt geadviseerd bij mensen die last hebben van astma en allergische aandoeningen. Het schoonhouden van de woning is eenvoudiger en er is beduidend minder vorming van stof en verplaatsing daarvan.
 • Bij vloerverwarming verdampt water op de vloer sneller en wordt de vloer snel droog en warm.
Geplaatst in Algemeen | Reageren uitgeschakeld

Bewaak de temperatuur van uw hout-, parket-, laminaatvloer

U hebt een kostbare hout, parket- of laminaatvloer laten leggen met daaronder vloerverwarming.
Dan zult u zeker vernomen hebben dat de maximale temperatuur onder uw vloer niet hoger mag zijn dan ca 28 graden Celsius. Dat is een waarde die veel producenten van dit soort vloeren uit veiligheidsoverwegingen aanhouden. Een te hoge temperatuur zou de vloer kunnen beschadigen.

Hoe houdt u de temperatuur van de vloerverwarming binnen bepaalde grenzen?
HEATNET levert diverse thermostaten met een externe sensor (vloersensor)
Twee sensoren, een vloersensor en een ruimtesensor leveren de thermostaat terugkoppeling over de huidige temperatuur in de kamer of in de vloer. De terugkoppeling van de sensoren is noodzakelijk om de gewenste temperatuur in de kamer te handhaven.
De sensoren kunnen gebruikt worden afzonderlijk of in combinatie (CO). Vloersensor (FL)
Ruimtesensor (RO)

Het gecombineerde gebruik van ruimte- en vloersensor (CO).
Bij het gecombineerde gebruik van ruimte- en vloersensor regelt de ruimtesensor de kamertemperatuur, terwijl de vloer- temperatuur gelijktijdig wordt gecontroleerd door de vloersensor.
De (CO) monitor is ingesteld op een gewenste temperatuur en de gewenste maximale temperatuur.
De maximaal toelaatbare temperatuur en een minimum waarde kan ingesteld worden, zodat de temeporatuur onder de vleore bijvoorbeeld varieert van 23 tot 27 °C

De vloersensor
De vloersensor meet de temperatuur van de vloer en zorgt ervoor dat de vloer een temperatuur heeft binnen ingegeven waarden.
Dit is ideaal in badkamers, keukens en andere ruimtes waar men bijvoorbeeld vaak op blote voeten loopt.

Kamer Sensor
De kamer sensor meet de omgevingstemperatuur in de kamer en houdt de kamer op een constante of voorgeprogrammeerde temperatuur (de ruimte sensor is nauwkeuriger bij installatie met de vloer sensor)

Door juiste toepassing van een thermostaat met ruimte- en vloersensor wordt een optimaal comfort geboden en wordt voorkomen dat bijvoorbeeld uw houten-, parket- of laminaatvloer beschadigd wordt door een te hoge temperatuur onder de vloer.

Deze thermostaten bieden ook een goede oplossing voor het probleem van een vloerverwarming in combinatie met een hout- of gaskachel!!
Bij het stoken van de open haard, hout- of gaskachel gebeurt het vaak dat de vloer afkoelt, omdat de kamerthermostaat de warmte van deze haard constateert en afslaat. Hierdoor kan de vloer afkoelen en wordt het ook op een etage, waar verwarmd wordt met radiatoren, te koud.
Door toepassing van een thermostaat met vloersensor (bewaking van de temperatuur van de vloer) kan voorkomen worden dat de vloer te ver afkoelt (en door een juiste schakeling kan tevens voorkomen worden dat het op een etage te ver afkoelt)

Wilt u meer weten over het toepassen van dit soort thermostaten, neem dan contact op met Heatnet (info@heatnet.nl of 0314-378299)

Geplaatst in Thermostaten | Getagged , , , , , , , , , , | Reageren uitgeschakeld

Vloerverwarming traag??

In diverse fora op internet worden (toekomstige) gebruikers vaak op het verkeerde been gezet. Vloerverwarming zou “traag” zijn: dat zie je nog wel eens staan als “nadeel”.
Dat ligt helemaal aan de wijze waarop de vloerverwarming is geinstalleerd, en nog belangrijker: hoe je de vloerverwarming gebruikt.
In het algmeen duurt het, ten opzichte van verwarming d.m.v. bijvoorbeeld radiatoren, wel langer om een ruimte op temperatuur te brengen.
Het advies is dan ook om de ruimte zo gelijkmatig mogelijk op temperatuur te houden.
Bijvoorbeeld geen grote nachtverlagingen,  waarbij de in de loop van de dag opgebouwde energie (warmte) weer snel wordt  afgebroken. Juist dat kost energie.
Hou de temperatuur dag en nacht, in elk jaargetijde zo constant mogelijk.
Van traagheid is dan totaal geen sprake meer.

Dat is niet alleen het advies van energiemaatschappijen maar ook uit eigen ervaring blijkt dat juist dan het energieverbruik af neemt ten opzichte van verwarming met radiatoren en dat vloerverwarming ook een
veel groter comfort biedt.

Daarnaast is er veel verschil in het installeren van een vloerverwarming: als deze niet goed is aangelegd zal het rendement ook worden negatief beïnvloed.

Juist op internet wordt ook op dit gebied veel zinnigs, maar ook veel onzinngs geschreven.
“Vroeger” was het zo: het staat in de krant of het was op het 8-uur Journaal, dus is het waar…..NU is het zo: het staat op internet, dus…….het is vaak grote onzin en hyet zijn vaak persoonlijke meningen van lieden die geen enkele ervaring hebben met vloerverwarming en afgaan op diverse loze kreten.

Geplaatst in Algemeen, Vloerverwarming | Getagged , | Reageren uitgeschakeld

In gebruik nemen van de vloerverwarming

Na een  zomerperiode wordt eind oktober/begin november de vloerverwarming weer opgestookt. O.i. is dat niet zo zinvol, verkeerde zuinigheid: laat de vloerverwarming ook in de zomer gewoon aan staan en gebuik een pompschakelaar om het energieverbruik drastisch terug te brengen. Als het warm genoeg is zal de vloerverwarming toch niet aan slaan, maar het gevaar dat bijvoorbeeld de circulatiepomp op de verdeler vast zit na een lange periode niet draaien, is niet denbeeldig.

Alles over het opstarten van de vloerverwarming

Veel voorkomend probleem is een veel te hoge aanvoertemepratuur vanuit de ketel. Bij een te hoge aanvoertemperatruur vanuit de ketel, kan te warm water de verdeler van de vloerverwarming instromen (temperaturen van 80 graden zijn geen uitzondering: de CV-monteur heeft het zo ingesteld, dus het zal wel goed zijn………)

Daardoor kan de maximaalthermostaat op de verdeler in werking treden, waardoor de pomp afslaat. De maximaalthermostaat is een beveiliging en zorgt ervoor dat te warm water in de verwarmingsbuizen in de vloer komt, waardoor de vloer zou kunnen beschadigen.  Stel de aanvoertemperatuur (de temperatuur van het water dat door de CV wordt geleverd) niet te hoog af: ca. 60 graden C is een redelijke waarde.

In de verdeler van de vloerverwarming wordt water met die hoge aanvoertemperatuur weer gemengd met het water in de verwarmingsbuizen totdat de vooraf ingestelde waarde van de watertemperatuur in de vloer is bereikt. Die temperatuur is afhankelijk van de vloerbedekking (hout, parket, tegels, gietvloer etc.) en ligt op ca 30-45 graden.

Geplaatst in Algemeen | Getagged , , , , | Reageren uitgeschakeld