Vloerverwarming als bijverwarming werkt energieverhogend

Vloerverwarming wordt  nog steeds door diverse marktpartijen op diverse manieren aangeboden en geïnstalleerd : als bij- of hoofdverwarming.
Gecombineerd met radiatoren (of een andere warmtebron, zoals een hout- of gaskachel etc) spreekt met van bijverwarming en zonder enige andere vorm van verwarming in de te verwarmen ruimte spreekt men van hoofdverwarming.

Wij adviseren vloerverwarming als bijverwarming, waarbij de verwarmingsbuizen in de vloer verder uit elkaar liggen, NIET toe te passen bij houten, parket, laminaat en gietvloeren.
Bij dit soort vloeren is het van belang dat de buizen in de vloer zo dicht mogelijk bij elkaar komen te liggen teneinde een zo gelijkmatig verwarmde vloer te verkrijgen.
Een onderlinge afstand van de verwarmingsbuizen groter dan 15 cm wordt hier zeker afgeraden (ook als u de vloerverwarming als bijverwarming beschouwt)

Buizen liggen te ver uit elkaar

Als bijverwarming zal de vloerverwarming dienen om de vloer op een comfortabele temperatuur te houden, zonder dat er koude luchtstromen over de vloer ontstaan. De radiatoren zullen voor de gewenste ruimtetemperatuur zorgen.
Tijdens voor- en naseizoen zal alleen de vloerverwarming al voldoende zijn voor een behaaglijke ruimtetemperatuur.

Vloerverwarming is ook zeer geschikt als hoofdverwarming. In dat geval levert de vloerverwarming de totale warmte-behoefte voor de te verwarmen ruimte.
Een goed resultaat krijgt men op een reeds geïsoleerde ruwe betonvloer. De ondervloer dient redelijk vlak te zijn en vrij van uitstekende kiezels e.d.

Hoe beter de ondergrond geïsoleerd is, des te hoger zal het rendement van de vloerverwarming zijn.

Met de variant bijverwarming verkrijgt u beduidend minder comfort dan bij hoofdverwarming, want door de grotere afstand van de buizen onderling is de reactietijd langer. Bijverwarming haalt in dat geval slechts de kou van de vloer, echt warm zal de vloer niet worden.
Tevens leidt bijverwarming tot hogere stookkosten dan hoofdverwarming.

Koudere en warmere gedeelten in de vloer

Wil men de vloer gelijkmatig verwarmen, dan zal bij een grotere afstand tussen de verwarmingsbuizen in de vloer, het aanzienlijk langer duren voordat de vloer opgewarmd is. Dientengevolge wordt er meer energie gebruikt, dan wanneer de buizen in de vloer dichter bij elkaar liggen. Met name bij parket, houten vloeren en laminaat is het van groot belang om deze een zo gelijkmatig verwarmde vloer te leggen, zodat geen temperatuur verschillen ontstaan IN de houten vloeren: deze kunnen uw dure vloer beschadigen

Door de verwarmingsbuizen dichter bij elkaar of verder van elkaar af te leggen is geen goede manier om de de temperatuur  in een ruimte te regelen.

In “de bouw” wordt dit nog steeds veelvuldig gedaan. In een woonkamer liggen de buizen op 10-12 cm uit elkaar en in bijvoorbeeld een slaapkamer legt men ze op 15 cm en meer uit elkaar. Het gevolg is dat wanneer de buizen verder uit elkaar liggen, het langer duurt voordat de vloer (en dus de ruimte) op temperatuur is. De CV-ketel of andere warmtebron zal langer “aan” moeten staan, dus het kost ook nog eens meer energie.

Zeker bij lage temperatuursystemen, zoals een lage temperatuur CV-ketel of een warmtepomp is een dergelijke manier van installeren van een vloerverwarming niet de juiste wijze. 

Gelijkmatig verwarmd

Veel beter is het om per zone te regelen: per ruimte wordt bepaald hoe lang een verwarming “aan” moet staan om die ruimte op de gewenste temperatuur te brengen (en te houden). De temperatuur van het water wat door de verwarmingsbuizen circuleert is overal even hoog. Hoe lang de vloerverwarming “aan” staat, bepaalt de temperatuur van die ruimte

Zo zullen bijvoorbeeld de groepen van de vloerverwarming in een bijkeuken of slaapkamer eerder uitgeschakeld  worden en de vloerverwarming in een woonkamer langer “aan” staan om een hogere temperatuur in die ruimte te verkrijgen.

In geval de vloerverwarming binnen één ruimte gecombineerd wordt met radiatoren, zullen deze een ruimte sneller verwarmen dan vloerverwarming dat doet.  Wanneer de vloerverwarming als “bijverwarming is gelegd, zouden de radiatoren deels dicht moeten staan om de vloerverwarming (als bijverwarming) de kans te geven om de kou van de vloer te krijgen. Dat restulteert in extra lang stoken en dientengevolge een hoger energieverbruik.

Heatnet adviseert dan ook altijd om hoofdverwarming aan te leggen: alleen dan bent u verzekerd van een comfortabel en energiezuinig vloerverwarmingssysteem. Laat zoveel mogelijk verwarmingsbuis (het goedkoopste onderdeel van de hele vloerverwarming!) in de vloer leggen en regel de temperatuur in een ruimte niet door de verwarmingsbuizen dichter of verder uit elkaar te leggen, maar d.m.v. “zoneregeling”.

Van vloerverwarming gelegd als “hoofd”-verwarming kan altijd “bij”-verwarming worden gemaakt, omgekeerd kan van “bij”-verwarming nooit “hoofd”-verwarming worden gemaakt. Ook al wenst u de vloerverwarming als “bijverwarming” toe te passen, dan nog is het zinvol om zoveel mogelijk verwarmingsbuis in de vloer te laten leggen.

Naast het feit, dat “bijverwarming” eigenlijk een “minder zinvolle” vorm van vloerverwarming is, is die vorm ook moeilijker regelbaar dan wanneer de vloerverwarming toegepast wordt als enige vorm van verwarming in een ruimte.

Heatnet biedt diverse oplossingen voor het gebruik van vloerverwarming in combinatie met bijvoorbeeld een open haard of hout/gas-kachel.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar onze website zoneregeling.nl of etageregeling.nl

Vloerverwarming is alleen dan energiebesparend, als deze op de juiste manier geïnstalleerd wordt (en zeker niet als bijverwarming!), de juiste verwarmingsbuis en verdeler wordt toegepast en als alles op de juiste manier wordt geregeld.

Vloerverwarming als enige verwarmingsbron biedt de volgende voordelen:

  • Aangename en behaaglijke warmte
  • Geen koude voeten
  • Geringe luchtbeweging
  • Behaaglijk bij een lagere ruimtetemperatuur (2 à 3 graden)
  • Hogere relatieve vochtigheid
  • Kostenbesparend
  • Gelijkmatige oppervlaktetemperatuur (dit geldt als de verwarmingsbuizen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen: in gevallen waarbij de buizen, bij infrezen van een vloerverwarming, op een onderlinge afstand van meer dan 15 cm liggen, verkrijgt men geen gelijkmatig verwarmde vloer)
  • Geluidsarm
  • Leidingen niet in het zicht
  • Lange levensduur
image_pdfimage_print