Droogbouw Vloerverwarming: details maken het verschil

 

Basis  van de droogbouw vloerverwarmingssystemen vormen de  IDEAL verwarmingselementen. Door de  continu voortschrijdende ontwikkelingen van deze systemen is het kwaliteitsniveau van deze systemen in de laatste jaren alleen maar verbeterd.
De details van deze systemen kunnen uiteindelijk  beslissend en van essentieel belang zijn voor de  keuzes in de gewenste toepassing van dergelijke systemen.
De details in de verschillende systemen, die op de markt worden aangeboden kunnen van groot belang zijn bij de keuze van een droogbouw vloerverwarmingsststeem.

Hierna zullen we nader ingaan op de ogenschijnlijk kleine verschillen, die van belang zijn bij de keuzeeen droogbouwsysteem.

Drukvaste, isolerende elementen met 240 kPa
De verwarmingselementen bieden een drukvastheid van 240 kPa en zijn daarmee duidelijk drukvaster dan concurrerende producten, die in de regel een drukvastheid bieden 150 kPa of lager.


drukvaste isolatie-elementen met verlijmde aluminium warmtegeleiders

In de “normale” woningbouw (waarbij uitgegaan wordt van 1,0 kN / m) zou een drukvastheid van 150 kPa, in combinatie met
een droog vloerelement, zoals bijvoorbeeld 25 mm Fermacell voldoende zijn.
Bij de meeste toepassingen, waarbij droogbouw vloerverwarmingssystemen toegepast worden. zoals winkels,  scholen  of openbare gebouwen, zijn de eisen op dit gebied hoger.  De reden hiervoor is dat bij droogbouw vloerverwarming geen 50-70 mm dikke dekvloeren, met een hogere belastbaarheid, worden toegepast.
Die belastbaarhjeid moet nu gegarandeerd worden door de verwarmingselementen. Daarom is een hogere drukspanning (drukvastheid) van het isolatiemateriaal belangrijk bij de keuze van het toe te passen systeem.
Een hoge drukvastheid van het isoaltiemateriaal van de verwarmingselementen is ook van groot belang bij het nadien bedekken met bijvoorbeeld tegels. Door toepassing van Strongboard FL of Compact Floor Pro wordt het mogelijk de lasten beter te verdelen.

Bij toepassing van tegels is de stabiliteit van het droogbouwsysteem zelfs nog belangrijker, zo niet absolute noodzaak en is een systeem met een hoge drukvastheid van essentieel belang.

Deze constructies zijn dan ook belangrijk bij renovaties of in gevallen waarbij de opbouwhoogte kritisch is. .ren mogelijk te maken.
In deze ontwerpen ook toe te schrijven
Conclusie: Een hoge drukbelasting (drukvastheid)  is voor de meeste constructies van groot belang.

De warmtegeleidende elementen verlijmd met  isolatielaag

De warmtegeleidende aluminium lamellen zijn productiematig verlijmd met de drukvaste isolatielaag. Daarmee wordt het aantal losse systeemonderdelen gereduceerd. (voordeel voor  opslag en orderproces)
Daarnaast woirdt het aantal handelingen bij het monteren verminderd, terwijl de kwaliteit van het totale systeem wordt verbeterd,
De verwarmingsbuis is veilig en stevig verbonden met het systeem (betere overdracht van de warmte)


In de fabriek is de verlijming van de aluminium lamellen een belangrijk proces.

Bij toepassing van bijvoorbeeld Strongboard FL (bij verlijmen van tegels) wordt trillen en veren  vermeden door deze lagen aan de systeemplaten te verlijmen: alle los van elkaar liggende lagen worden met elkaar verlijmd, zodat ook op die manier een stevige constructie ontstaat. Bij constructie met los van elkaar liggende onderdelen is het zwevend leggen van houten of parketvloeren of laminaat niet aan te raden: alles ligt dan los van elkaar.

Conclusie: De fabrieksmatige verlijming van de warmtegeleidende elementen vereenvoudigt de installatie, biedt de mogelijkheid tot zwevend verleggen van houten- of laminaat vloeren en biedt bescherming tegen beschadiging bij de opslag en transport.

Meer informatie:

www.droogbouw-vloerverwarming.nl

www.eps30.nl

www.neo20.nl

www.top15.eu

www.strongboard.nl