Wat betekent Lot 20 ?

Vanaf 1 januari 2018 zal een nieuwe EU wetgeving 2015/1188 (ook Lot20 genoemd) een grote verandering in de elektrische verwarmingsbranche teweeg brengen. Verwarmingstoestellen, die niet aan Lot 20 beantwoorden, zullen niet meer in EU lidstaten geleverd of geïnstalleerd mogen worden. Het is dus van groot belang voor leveranciers en installateurs om van deze nieuwe wetgeving op de hoogte te zijn.
De Europese Ecodesign- en Energielabeling-richtlijnen moeten in het kader van de 20,20,20-doelstelling voor een enorme reductie van het energiegebruik in Europa
zorgen. (20% energiebesparing 2020 t.o.v. het niveau in 1990) De Ecodesign-wetgeving stelt daarbij eisen aan het minimale rendement van producten. Deze nieuwe EU wetgeving 2015/1188 (Lot 20) biedt eindgebruikers de mogelijkheid om de  efficiëntie van de producten onderling te vergelijken.
Dat heeft grote gevolgen voor de apparatuur die wordt toegepast in installaties. Specifieke aandacht  in Lot 20 is er voor o.a. ruimteverwarming en warmtapwateropwekkers.

Net als bij de andere EU wetgeving en richtlijnen zal er wel weer sprake zijn van verzet en het stug doorgaan met de verkoop van apparatuur die niet voldoet aan de wetgeving. Dat was ook het geval bij de wetgeving rond het gebruik van energieverslindende pompen voor vloerverwarming. Ondanks het feit dat het verbod om nog langer  pompen te verkopen die niet voldoen aan de richtlijnen (ErP), zijn er nu, jaren na het van kracht worden van die wet, nog steeds installateurs die oude voorraden op de markt brengen en installeren. Zij voeren daarmee niet alleen oneerlijke concurrentie, maar duperen daarmee ook de eindafnemers. Deze zal meer kwijt zijn aan energiekosten.

Met de invoering per 1 januari 2018 van Lot 20 wordt de regeling van elektrische verwarmingsapparatuur vastgelegd.

Lokale verwarming van ruimtes vormt nog steeds een aanzienlijk aandeel van het totale energieverbruik.  De EU commissie heeft bepaald, dat op dit gebied grote winst te behalen is bij het reduceren van CO2-uitstoot is.  De nieuwe wetgeving is ontworpen om het energieverbruik te verminderen. Voor de elektrische verwarming van ruimtes betekent dit, dat besparingen bereikt kunnen worden door  gebruik van dergelijke verwarmingsapparaten (o.a. infrarood verwarmingspanelen) , alleen nog maar in combinatie met besturingssystemen toe te staan, die effectief gebruik van elektrische verwarming verbeteren en energieverspilling tot een minimum beperken.

Gevolgen voor de elektrische verwarmingsmarkt

Producenten, leveranciers en installateurs van elektrische verwarmingstoestellen zullen er zeker van moeten zijn, dat de apparatuur die men  verkoopt en installeert met ingang van 1 januari 2018 aan Lot 20 beantwoorden. Dit is een behoorlijk ingewikkelde materie en  het is zeer waarschijnlijk, dat veel producenten van de elektrische verwarmingstoestellen niet aan de nieuwe eisen zullen kunnen voldoen. Voor de eindverbruiker is het dan ook van groot belang, om bij zijn leverancier of installateur te checken of een gewenst  model verwarming voldoet aan de nieuwe wetgeving, voordat men het laat installeren.

Welke producten zullen aan de nieuwe wetgeving voldoen ?

De nieuwe wetgeving zal een versneller zijn om efficiëntere producten op de markt te brengen. Bij de aanschaf van elektrische verwarmingstoestellen, zal steeds belangrijker worden HOE deze  d.m.v. programmeerbare besturingen  bediend kunnen worden.

Het toepassen van een goede regeling zorgt voor  een efficiënte manier van verwarmen. is. Dit is dan ook de reden van Lot 20. Producenten zullen de besturingssystemen  moeten aanpassen om de verwarmingstoestellen efficiënter te laten werken.

Volgens de Lot 20 wetgeving is het gebruik van geïntegreerde bedieningen in een apparaat of als onderdeel van het product toegestaan.  Echter, een meting van een ruimtetemperatuur met een in het verwarmingstoestel geïntegreerde temperatuursensor is minder nauwkeurig. De sensor wordt dan teveel door de warmte-ontwikkeling van het verwarmingsapparaat  zelf beïnvloed. Daardoor is de meting en regeling dus minder nauwkeurig  en is de foutmarge  te hoog.

De meeste verwarmingstoestellen, die momenteel op de markt gebracht worden zijn nog voorzien van ingebouwde besturingssystemen en functioneren op een stand-alone basis. (elektrische kacheltjes en infrarood panelen). Door het gebrek aan een centraal controlesysteem zijn dergelijke systemen dus minder nauwkeurig bij het meten van de ruimtetemperatuur en de regeling van de apparatuur, dus gebruiken deze  per saldo meer energie dan nodig.

Zoneregeling nog belangrijker bij het besparen van energie.

Heatnet brengt systemen op de markt, waarbij ieder verwarmingstoestel afzonderlijk bediend kan worden. Niet d.m.v. een besturing in het apparaat, maar centraal geregeld. Daarbij wordt de temperatuur in zones of ruimtes  geregeld door gebruik te maken van  gebruiksvriendelijke, programmeerbare thermostaten en regelingen die op afstand te bedienen zijn.  Daarbij worden de afzonderlijke verwarmingsapparaten, bijvoorbeeld de infrarood verwarmingspanelen,  via de draadloze ontvanger naar behoefte aan- of uitgeschakeld.

Lokale temperatuursensoren meten voortdurend de ruimtetemperatuur in een bepaalde zone (ruimte) en koppelen  de temperatuurwaarden terug naar de centrale regelunit.

De regeling kan eventueel ook nog voorzien worden van een “open raam detectie” en een “boost functie” ( in de Lot 20 richtlijnen: “beperking van de inschakelduur” genoemd ).

Het regelsysteem zal ook anticiperen op de vereiste starttijd van de verwarming binnen een bepaalde zone of ruimte om op die manier de ingestelde temperatuur op een ingesteld tijdstip te bereiken.

Wanneer   de nieuwe Lot 20-wetgeving van kracht wordt, zal Heatnet de geleverde infraroodpanelen en besturingen als productcombinatie leveren, en voldoet daarmee aan de nieuwe richtlijnen.

In onze webshop zullen betreffende producten van een ECODESIGN logo worden voorzien.

De combinatie van onze infraroodpanelen en de regelapparatuur voldoet aan de Lot 20 vereisten en is zeergebruiksvriendelijk, kosteneffectief en gemakkelijk te installeren.