Verdeler voor hoge- en lage temperatuursystemen

In de huidige periode worden diverse verschillende vormen van warmtebronnen geïntroduceerd. Naast de traditionele cv-ketel kan men kiezen voor bijvoorbeeld een lage temperatuur cv-ketel, een combinatie van een cv-ketel en een warmtepomp: de hybride warmtebron, de diverse soorten warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers.

Iedere warmtebron vereist weer een andere wijze van een verdeler voor vloerverwarming. Daarom heeft onze huisleverancier voor verdelers: Robot, vernieuwde verdelers geïntroduceerd: de standaard en optimum flow verdelers, geschikt voor lage- en hoge temperatuursystemen: de PRO series

Deze series Robot standaard en optimum flow verdelers zijn compacter, sterker en completer dan de voorgangers. De compleet vernieuwde stalen verdeelunits is meer dan ooit een echte alleskunner.

De Robot Standaard Pro verdeler is een ontwikkeling die geheel door de Nederlandse producent Robot is ontwikkeld. Kenmerken van deze PRO serie zijn:

LTV inregelventiel

Een speciaal geconstrueerde inregelschroef wordt in een nieuwe opening in de verdeler ingebracht. Hiermee kan de mengverhouding van het vloer-retourwater met het aanvoerwater vanuit de warmtebron worden ingesteld.

Wanneer het inregelventiel volledig dicht wordt gedraaid is er geen menging van het vloerretourwater met het water vanuit de warmtebron. De verdeler is dan geschikt voor aanvoerwater met een temperatuur van ca 40° C.

Is het inregelventiel volledig geopend dan is er wel menging van het water wat al door de vloer heeft gecirculeerd en en aanvoerwater vanuit de warmtebron. De verdeler is dan geschikt voor een aanvoertemperatuur van ca 70° C. Hoe lager de aanvoertemperatuur van het water vanuit de warmtebron is, hoe dichter het inregelventiel wordt gedraaid.

Nieuwe robuuste ophangbeugels

Dankzij 4 nieuwe robuuste ophangbeugels is de verdeler in alle gevallen makkelijk en altijd passend te monteren. In het bijzonder bij de grotere versies is dit een groot, tijdbesparend voordeel.

De Standaard Pro en Optimum flow verdelers zijn leverbaar tot en met 16 groepen

Ze zijn standaard voorzien van een Label A WILO Para pomp

PRO verdelers, geschikt voor aansluiting op een zowel hoog- en laagtemperatuur verwarmingsbron. Bij aansluiting op een laagtemperatuur verwarmingsbron kan de hoeveelheid water, wat al door de vloer heeft gecirculeerd en dus al wat is afgekoeld, in deze PRO mengverdeler aangepast worden. De PRO verdelers zijn voorzien van een LTV-inregelventiel, die het mogelijk maakt de hoeveelheid water wat al door de vloer heeft gecirculeerd, en dus al enigszins is afgekoeld, te regelen. Deze stroom retourwater wordt in de verdeler deels gemengd met vers warm water vanuit de verwarmingsbron en kan op die wijze voldoende verwarmend vermogen leveren.

De verdeelunit wordt hydraulisch neutraal geleverd. In combinatie met deze stalen verdeelunit uitsluitend diffusiedichte buis toepassen, conform DIN 4726.

Kenmerken van de PRO verdelers

 • Een compacte stalen verdeelunit vanaf 250 mm breed (1 groep)
 • Keuze uit 1 t/m 16 groepen
 • Geschikt voor hoog- en laagtemperatuursysteem met ca 40° t/m 70°C aanvoer (primair)
 • Voorzien van dubbel instelbare groepsafsluiters (M30 x 1,5)
 • Voorzien van LTV regelventiel
 • Vloer-retourwaterstroom (secundair) inregelbaar
 • Toepassing: maximaal 6 bar werkdruk
 • Uitgevoerd met energiezuinige A-label pomp WILO Para
 • Aansluitingen primair:
  • 1 tot en met 5 groeps verdeelunit: aansluiting 1.2″
  • 6 tot en met 10 groeps verdeelunit: aansluiting 3/4″
  • 11 tot en met 16 groeps verdeelunit: aansluitingen 3/4″ + (3/4″ aansluitventiel met vergrote KV waarde)

Optimum Flow PRO verdeler

Evenals de Standaard PRO is ook de Optimum Flow PRO nog compacter en robuuster vormgegeven. De Optimum Flow Pro is ook t/m 16 groepen leverbaar, inclusief een LTV inregelventiel. Daarmee dus ook geschikt voor aanvoertemperaturen voor zowel lage- als hoge temperatuursystemen van 40° t/m ca 70° C. De Optimum Flow PRO is voorzien van flowmeters en voerventielen per groep. Hiermee kan eenvoudig per groep het aantal liters per minuut worden afgelezen en ingeregeld. De voetventielen helpen bij het vullen van het vloerverwarmingssysteem. De verdeelunit wordt hydraulisch neuraal geleverd.

Meer over de keuze van de juiste verdeler
Verdeler voor nu en de toekomst

Verdeler voor nu en de toekomst

Door de geleidelijke overgang van cv-ketels naar warmtepompen, een proces wat nog jaren kan duren, willen veel consumenten bij de keuze van een vloerverwarmingssysteem graag een systeem kiezen wat geschikt is voor nu, maar ook voor de toekomst. Dat wil zeggen een verdeler, toch het hart van een vloerverwarming, die toegepast kan worden in combinatie met een cv-ketel, maar ook geschikt is voor de combinatie met een lage temperatuursysteem, zoals warmtepomp.

De ontwikkelingen op het gebied van warmwatervoorziening (o.a. de warmtepomp) volgen zich razendsnel op. Nu een keuze maken voor een systeem wat voor alle warm waterproducenten geschikt zal zijn is moeilijk. Men weet nog niet welke warmtepomp gekozen zal worden en meestal is nu ook nog onbekend wanneer de overgang naar een ander systeem zal plaats vinden. Momenteel (2020) is er eigenlijk nog geen systeem op de markt wat voor zowel de cv-ketel als de warmtepomp geschikt is.

Ook veel fabrikanten van verdelers voor vloerverwarming worstelen met die vraag en zijn op zoek naar een sluitend systeem. Bij de keuze voor een vloerverwarmingsverdeler voor nu en de toekomst zal men in ieder geval bij voorkeur uitgaan van: een aantal zaken zoals:

 • het buizenstelsel van de vloerverwarming zal geschikt moeten zijn voor zowel hoge temperaturen (cv-ketel) als lage temperatuursystemen (zoals een warmtepomp)
 • de diameter van de verwarmingsbuizen in de vloer zal geschikt moeten zijn voor beide systemen: de diameter die nu wordt toegepast zal ook geschikt moeten zijn voor een lage temperatuursysteem. Dat houdt in dat de diameter van de toe te passen buizen in de vloer minimaal 16 mm dient te zijn.
 • de onderlinge afstand van de buizen in de vloer (of een droogbouwsysteem) zal berekend moeten zijn op toepassing van een lage temperatuursysteem: laat in ieder geval uw vloerverwarming nooit leggen als “bijverwarming” en gebruik bij voorkeur geen buisdiameters minder dan 16 mm (of houdt bij het installeren rekening met kleinere groepen)
 • bij de keuze van een lage temperatuursysteem zullen de huidige systemen bij voorkeur zonder aanpassingen van de verwarmingsbuizen in de vloer op de verdeler gepaard moten gaan.
 • Gebruik voor iedere etage een eigen verdeler en maak de groepen niet te lang.
 • Kortom: installeer nu een systeem waaraan zo min mogelijk modificaties toegepast dienen te worden bij wijziging van de warm watervoorziening (Ccv-ketel naar bijvoorbeeld een warmtepomp)

Met veel van bovenvermelde punten kan nu al rekening worden gehouden bij de installatie van een nieuwe vloerverwarming.

De keuze voor de verdeler

Bij een vloerverwarmingsinstallatie, aangesloten op een cv-ketel zal nu nog gekozen worden voor een verdeler met een eigen circulatiepomp, hierover treft u meer informatie op deze pagina.

Wilt u nu een verdeler die geschikt is voor toepassing op een cv-ketel en u verwacht binnen afzienbare termijn naar een warmtepomp over te stappen, dan is er nu een mooi alternatief: de kunststof verdelers van Robot met een aparte pompunit.

 • Bij de nieuwe installatie wordt de losse pompunit aan de composiet Solid verdeler gekoppeld.
 • De verwarmingsbuizen in de vloer worden zoals gebruikelijk op de composiet verdeler aangesloten
 • bij een eventuele overgang naar een warmtepompsysteem, waarbij geen pomp op de verdeler meer nodig is, wordt de pompunit afgekoppeld.
 • De aanvoer- en retour-aansluitingen op de warmtepomp kunnen nu rechtstreeks op de composiet verdeler worden aangesloten.
 • Aan de aansluiting van de verwarmingsbuizen in de vloer op de verdeler hoeft niets meer veranderd te worden.
 • De vloerverwarming draait gewoon verdeler op het lage temperatuursysteem !

Wat zijn de prijsconsequenties?

De composiet Solid verdeler is voordeliger dan een standaard verdeler met pomp. De combinatie van deze Solid verdeler met een losse pompset is wel wat duurder dan de standaard verdeler, maar daar staan de volgende voordelen tegenover:

 • Aan de aansluitingen van de verwarmingsbuizen in de vloer hoeft bij een overgang naar een warmtepomp niets meer gedaan te worden (anders staat men voor hogere kosten en een nieuwe verdeler, die geschikt voor toepassing in combinatie met een warmtepomp)
 • de Solid verdelers zijn uitgerust met flowmeters. Met een flowmeter kan de hoeveelheid water wat door een groep circuleert worden ingesteld: handig wanneer groepen met uiteenlopende lengen worden gebruikt. Zie het prijsverschil tussen de standaard verdelers en de optimum flow verdelers in ons programma.
 • De Composiet Solid verdelers zijn standaard leverbaar voor meer groepen (24) in plaats van de standaard verdelers (15)
 • Bij toepassing op een warmtepomp die daarvoor geschikt is, zijn de composiet verdelers geschikt voor verwarmen en koelen.

Wees op de toekomst voorbereid en kies nu een verdeler die geschikt is voor uw huidige installatie, maar straks ook voor de warmtepomp!
Droogbouw vloerverwarming voor 120 x 120 cm tegels

In 2015 bracht Heatnet reeds de betonvezelversterkte COMPACT FLOOR EXPERT 20 als een zware droge dekvloer over droogbouw vloerverwarmingssystemen.
Deze droge dekvloer is geschikt voor tegels met groot formaat. De vraag naar systemen geschikt voor grotere tegelformaten is in een stijgende lijn.

Tot dan toe waren droogbouw vloerverwarmingssystemen meestal alleen toe te passen in combinatie met gipsvezelvloerelementen. Daardoor was men zeer beperkt in de toe te passen tegelformaten. Met COMPACT FLOOR EXPERT 20 werd het al mogelijk om op een eenvoudige manier tegelformaten te gebruiken tot 120 x 120 cm.

Vloerverwarming beter maken is een centrale taak van Compact Floor, onderdeel van het Duitse MFH (Modern Floor Heating). De ontwikkelingen om nog meer tegemoet te komen aan de vraag vanuit de markt (dunnere systemen) hebben geleid tot een nog dunnere versie van het Expert-systeem: COMPACT FLOOR EXPERT 15.

Dit is een systeem gebaseerd op een zware mineraalplaat met
geoptimaliseerde buig- en treksterkte.
Net als zijn voorganger, is over het COMPACT FLOOR EXPERT 15 systeem geschikt voor praktisch elke vloerbedekking, zoals natuursteen, plavuizen, hout, keramiek, tapijt of PVC.

COMPACT FLOOR EXPERT 15 is geschikt voor groot formaat tegels, van maximaal 120 x 120 cm. Daarnaast voor tegels met een zijdenverhouding zoals 4:1, 5:1 of 6:1 (bijvoorbeeld tegels met een houten vloerplaat-look)

COMPACT FLOOR EXPERT 15 kan veilig worden gebruikt. Bovendien:
de oppervlakte van CF EXPERT 15 is voorzien van een nieuwe hechtconstructie om de hechtingswaarden van de lijmsystemen te optimaliseren

Hoewel de dikte van de plaat met 25% is verminderd blijft CF EXPERT 15 voldoen aan de eisen voor toepassingen tot 5,0 kN/m² oppervlaktebelasting, in combinatie met de droogbouw verwarmingselementen zoals Heatnet deze van de Duitse fabrikant MFH aanbiedt (EPS30, NEO20)

Deze toepassing is geschikt voor plaatsing in woon-, kantoor- en bedrijfsgebouwen, zowel als in eengezins- en appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, opslagplaatsen, kinderdagverblijven of kerken.

Het totale systeem voorzien van CF EXPERT 15 biedt door verdere vermindering van de massa een snelle reactie op de warmtevraag in de ruimte waar het systeem is aangelegd. Daardoor is het systeem energiebesparend en werkt het al comfortabel bij een lage watertemperatuur van slechts 35° C. Het droogbouwsysteem voorzien van CF EXPERT15 werkt optimaal en energiebesparend in combinatie met een warmtepomp.
E-Nergy-Carbon

Elektrische verwarmingsfolie

‘Je verwarmt niet met elektriciteit’ en ‘je verwarmt niet aan het plafond’. Dat was voordat de warmtebehoefte van het gebouw werd verlaagd en elektriciteit kon worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. De test is in 2017 op de proef gesteld. De elektrische verwarmingsfolie E-NERGY CARBON van mfh systems GmbH werd onzichtbaar voor vrije architectuur als plafondverwarming in een KfW 55-huis geïnstalleerd . Warmteontwikkeling, warmteoverdracht, warmteregeling, alles in één product.

De enige 0,4 mm dunne 36 volt carbon verwarmingsfolie E-NERGY CARBON werd geïnstalleerd in het nieuwe gebouw met 140 m² woonoppervlak . 

Dankzij het gepatenteerde productieproces is E-NERGY CARBON ongevoelig voor beschadigingen, er kunnen ook gaten worden geboord, plekken en sockets worden geplaatst of spijkers worden bevestigd. Een vlakke perforatie en een adhesie-optimaliserende vlieslaminering garanderen een veilige verbinding met de ondergrond op het plafond, omdat de vulstof tijdens de installatie door de perforatie kan drukken. Installatie op de muur, vloer of schuine plafonds op de bovenverdieping volgt hetzelfde principe.

Met het systeem is een bezettingsgraad van 50% ( 70 m² actieve verwarmingsoppervlakte voor 140 m² woonoppervlakte) voldoende om met het systeem comfortabele stralingswarmte te genereren die ook de vloer aangenaam verwarmt. De plaatsing dicht bij het oppervlak zorgt voor een snelle verwarming en een efficiënte werking. De complete installatie in het project heeft een vermogen van 4,53 kW . 

De ENEV-conforme systeemtechnologie werd aangevuld met een fotovoltaïsch systeem en een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Voor de bereiding van warm water werden elektrische doorstroomverwarmers geïnstalleerd.

De jaarlijkse energiekosten van het 4-persoons huishouden zijn indrukwekkend. 

Er moet minder dan 85 € / maand worden betaald voor verwarming, warm water en hulpenergie. E-NERGY CARBON maakt een innovatieve en goedkope verwarmingsoplossing voor de 21e eeuw mogelijk . Lage bedrijfskosten, lage investeringskosten en geen lopende kosten door de onderhoudsvrije systeemtechnologie. Moderne gebouwen hebben moderne technologie nodig.
Elektrische plafondverwarming

Elektrische plafondverwarming in het energiezuinige huis
Er zijn dingen die je gewoon niet doet als het gaat om het verwarmen van een huis – “je verwarmt niet met elektriciteit” en “je verwarmt niet aan het plafond”.

Tenminste zo is het “vroeger” geweest. Maar dat was “vroeger” – voordat de warmtebehoefte van de gebouwen aanzienlijk werd verminderd en de elektriciteit uit de zon kwam.

In 2017 is in een eengezinswoning de proef op de som gedaan. De elektrische verwarmingsfolie “E-nergy Carbon“, door Heatnet op de Nederlandse markt gebracht, werd geïnstalleerd als plafondverwarming . Warmtegeneratie, warmteverdeling, warmteoverdracht, warmtecontrole, alles in één product. Na twee jaar werking, vatten de gebruikers samen: het werkt – technisch en economisch.

In het energiezuinige huis wordt elektrische plafondverwarming nu zonder problemen en economisch technisch gebruikt om te verwarmen.
Twee technologieën uit het verleden beleven een renaissance in de nieuwe gebouwen van nu en de toekomst. De plafondverwarming en de elektrische directe verwarming – gecombineerd als elektrische oppervlakteverwarming

Beide technologieën zijn in het verleden bekritiseerd, maar de voordelen van de combinatie zijn overtuigend in energiezuinige gebouwen van vandaag – de lage warmtebehoefte maakt het mogelijk. In de toekomst zullen vooral snel reagerende verwarmingssystemen in huizen nodig zijn om de warmtebehoefte van de bewoners nauwkeurig te kunnen volgen. Hiervoor biedt de deken optimale omstandigheden – geen tapijten, geen meubels die de warmteafgifte verminderen of vertragen.

Vanwege de verminderde warmtebehoefte zijn de benodigde oppervlaktetemperaturen laag en comfortabel voor de bewoners. Het genereren van de benodigde elektriciteit op uw eigen dak met behulp van PV rondt het nieuwe concept af. In 2017 werd deze veelbelovende combinatie gebruikt als volledige verwarming in een eengezinswoning. Het pand is een nieuwe houten standbouw met 140 m² woonoppervlak.

In plaats van een klassiek verwarmingssysteem met vloerverwarming met warm waterde verwarmingsfolie “E-nergy Carbon” werd in alle kamers aan het plafond gebruikt. In wezen hebben twee aspecten tot deze oplossing geleid.

Ten eerste de wens naar een hoge mate van zelfvoorziening om zelf de benodigde energie te genereren en onafhankelijk te zijn van de energiebedrijven. Anderzijds was kostenefficiëntie ook een belangrijk aspect, zowel in termen van investeringskosten als op lange termijn consumptiekosten. De aanpassing / verlaging van de investeringskosten van de verwarming aan de lage warmtebehoefte van het gebouw was de beslissende factor voor de elektrische plafondverwarming .

Er is niet langer “de juiste verwarming” voor alle gebouwen.

In de toekomst zullen de algemene omstandigheden van het gebouw en de eisen van de gebruiker beslissen welke technologie de meeste voordelen voor het individuele project oplevert, speelt een sterkere rol, zoals in het nieuwe gebouw met 140 m² woonoppervlak dat hier wordt gepresenteerd.

In plaats van een klassiek verwarmingssysteem met vloerverwarming met warm water, werd de verwarmingsfolie “E-energy Carbon” gebruikt in alle kamers aan het plafond. De systeemtechnologie werd aangevuld met een PV-systeem en een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning, elektrische waterverwarmers werden geïnstalleerd voor de bereiding van sanitair warm water.
De basis van de geïnstalleerde systeemtechnologie is de 0,4 mm dikke verwarmingsfolie “E-energy Carbon“, die wordt bediend met 36 V beschermende laagspanning. De geprefabriceerde filmbanen bevatten koolstofvezels als het geleidende materiaal en twee parallelle koperen strips aan de buitenkant voor voeding. De eigenaardigheid van deze film ligt in het productieproces, omdat het niet laminair is, maar alle componenten zijn gesmolten. Vanwege de homogene structuur is deze ongevoelig voor schade (lees: boorgaten of spijkers zijn mogelijk) en de daaropvolgende installatie van een mof kan worden uitgevoerd zonder functieverlies.

Kijk naar de technologie en elektriciteitskosten

De “Carbon Fleece” -variant werd gebruikt in het specifieke bouwproject. Dankzij de vlakke perforatie en de vlieslaag is dit bijzonder geschikt voor het leggen van plafonds. Het vulmiddel waarin de film tijdens de installatie wordt geplaatst, kan door de perforatie drukken en zo een veilige verbinding met het substraat tot stand brengen.

De basisbeslissing voor het leggen van het plafond werd in het project genomen vanwege de installatiekosten.

Hoewel vloerverwarming altijd over het hele gebied moet worden aangelegd om ongemakkelijke koude plekken in het gebied te voorkomen, is een bezettingsgraad van 50 procent voldoende voor de plafondverwarming (in het voorbeeld: 70 m² actieve verwarmingsruimte, 4,53 kW verwarmingsvermogen, voor 140 m² woonruimte), om comfortabele stralingswarmte te genereren. Tegelijkertijd zijn de investeringskosten bijna gehalveerd vergeleken met een vergelijkbare installatie met het systeem als vloerverwarming . De vloer wordt natuurlijk aangenaam verwarmd door het hoge aandeel straling, dus op blote voeten lopen is ook mogelijk met plafondverwarming comfortabel.

Een ander voordeel van de plafondinstallatie is het dicht bij het oppervlak leggen, wat zorgt voor een snelle verwarming en dus een efficiënte werking. Alleen in de badkamers was de “E-nergy Carbon Fleece” bovendien volledig direct ingebed in de tegellijm onder de tegels en dus geïnstalleerd als extra vloerverwarming .

Elektrische plafondverwarming in het energiezuinige huis

In de context van kostenefficiëntie werd ook speciale aandacht besteed aan de verbruikskosten, tot dusverre werden directe elektriciteitskachels over het algemeen als kostenintensief en ongeschikt beschouwd als volledige verwarming voor een heel gebouw. Verschillende elektriciteitsmeters werden geïnstalleerd om de werkelijke verbruikssituatie te volgen , zodat verwarming , warm water en huishoudelijke elektriciteit afzonderlijk konden worden gemeten. In de verbruiksperiode oktober 2017 tot september 2018, het eerste jaar nadat het gebouw werd gebouwd, kon het volgende energieverbruik worden gemeten:

Finale energiebehoefte verwarming : 4.580 kWh / a
Finale energiebehoefte voor de productie van warm water: 1.660 kWh / a
De hulpenergie van het ventilatiesysteem werd niet apart van de huishoudelijke elektriciteit geregistreerd.

Het benodigde regeneratieve aandeel wordt in aanmerking genomen bij directe elektriciteitsverwarming door het extra PV-systeem in het totale systeem. In dit opzicht wordt bij de energetische afweging ook proportioneel rekening gehouden (rekening houdend met de reële opbrengsten per maand). Het reële en in aanmerking komende eigen verbruik was 2.525 kWh / jaar in de observatieperiode 2017/2018, zodat de jaarlijkse finale energiebehoefte werd verlaagd tot 3.900 kWh / jaar (ventilatieaandeel berekend op basis van energiecertificaat), wat kosten van 1.020 euro / jaar betekende de elektriciteit werd gekocht tegen normale elektriciteitskosten voor huishoudens. Het “E-nergy Carbon” -verwarmingssysteem is in principe onderhoudsvrij, zodat jaarlijkse follow-upkosten of schoonmaakdiensten volledig zijn geëlimineerd.

Plattegrond met getekende plafondverwarming.

Hoewel vloerverwarming altijd over het hele oppervlak moet worden aangelegd, is een bezettingsgraad van 50 procent (in het voorbeeld: 70 m² actief verwarmingsoppervlak, 4,53 kW verwarmingsvermogen, voor 140 m² woonruimte) voldoende om comfortabele stralingswarmte te genereren ,

Kamer met plafondverwarming.

De variant “Carbon Fleece” werd gebruikt in het specifieke bouwproject. Dankzij de vlakke perforatie en de vlieslaag is dit bijzonder geschikt voor het leggen van plafonds. Het vulmiddel waarin de film tijdens de installatie wordt ingebracht, kan door de perforatie drukken en zo een veilige verbinding met het substraat tot stand brengen.

Conclusie

Ze bestaan niet meer, “de juiste verwarming” voor alle gebouwen. In de toekomst zullen de algemene voorwaarden van het gebouw en de eisen van de gebruiker bepalen welke technologie de meeste voordelen oplevert voor het individuele project.

Hydraulische systemen voor de regeling van de oppervlaktetemperatuur zullen in de toekomst een belangrijk aandeel hebben, met name door de mogelijkheid om te koelen en de uitgebreide bestaande installaties.

Elektrische verwarmingssystemen zullen echter ook weer een grotere rol gaan spelen, omdat deze systemen ook nu al zuinig zijn als ze correct zijn ontworpen en in combinatie met decentraal opgewekte elektriciteit van een PV-systeem ook ecologisch voordelig zijn.

Toekomstige technische ontwikkelingen (bijv. opslag van batterijen, verhoging van het rendement van PV-systemen) en het gebruik van speciale verwarmings-elektriciteitstarieven zullen de kostenafweging verder positief beïnvloeden. Het “E-nergy Carbon” systeem kan flexibel worden geïnstalleerd op plafonds, wanden en vloeren dankzij het veelzijdige gebruik. Vooral als plafondverwarming kan een comfortabel, energiezuinig paneelverwarmingssysteem worden gecreëerd, wat ook bijdraagt aan de besparing van investerings- en vervolgkosten. Een moderne paneelverwarming voor de toekomst en een goede kans voor de vakmensen.

Bron: Heizungsjournal 23-01-2020 en MFH Ssytems
Slakkenhuis – meandervorm

Vloerverwarming in de vorm van een slakkenhuis of een meandervorm, welke is beter?

We krijgen de vraag vaak en ook op fora zien we dat er veel discussie over wordt gevoerd: welke is nu beter, vloerverwarming in de vorm van een slakkenhuis of een meandervorm? Onze voorkeur gaat uit naar meandervorm, hieronder leggen we uit waarom. Eerst even het verschil tussen beide vormen. 

Vloerverwarming in de vorm van een slakkenhuis wordt gelegd zoals de naam het al aangeeft, van buiten naar binnen en weer terug, waardoor een soort slakkenhuisvorm ontstaat. Bij een meandervorm leggen we de vloerverwarming vanaf een recht stuk ‘naar boven’ al meanderend ‘naar beneden’.

Egale vloertemperatuur een voordeel?

Bij vloerverwarming die in de vorm van een slakkenhuis wordt gelegd lopen de leidingen voor de aanvoer van het water naast de leidingen voor de afvoer van het water. Hierdoor krijg je een hele gelijke verdeling van de warmte en daardoor ook een egalere vloertemperatuur. Nu klinkt dat als een groot voordeel, ware het niet dat de vloertemperatuur niet relevant is voor het gevoel van comfort in een ruimte (behalve misschien in de badkamer, waar je meestal op blote voeten loopt).

Warmste leiding naar koudste punt

Bij een meandervorm is het eerste, rechte stuk leiding het warmst. Deze vorm maakt het daardoor mogelijk om de warmste leiding daar te laten lopen waar deze het hardste nodig is, namelijk op het koudste punt in de kamer, bij de buitengevel. Bij de buitengevel ontstaat het meeste warmteverlies. Als het buiten vriest en ramen koud worden, neemt het comfort daar af. En zeker bij hele grote en hoge ramen. Door de meandervorm kunnen we dit compenseren, doordat de vloerverwarming dan op die plek het meeste vermogen heeft. Dat geeft een veel groter gevoel van comfort dan wanneer de vloer een egale vloertemperatuur heeft, terwijl op verschillende plekken in een kamer meer of minder warmte nodig is.

Regeltechnisch goed op te lossen Een nadeel dat wel eens wordt genoemd van de meandervorm, is dat naarmate het water verder komt in de meander, de leiding steeds een fractie koeler wordt en misschien wel te koel. Dat kunnen we regeltechnisch echter allemaal heel goed oplossen door de snelheid waarmee het water door de leidingen loopt op te voeren. Daardoor blijft het voordeel van de warmste leiding op het koudste punt in de kamer bestaan, met een groot gevoel van comfort in de hele ruimte tot gevolg.

Comfort vs energiebesparing?

Het energieverbruik van een vloerverwarmingsgroep is niet direct gekoppeld aan en legpatroon, maar aan het doorstromend debiet en temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur. WTH promoot al jaren lang om grote debieten te hanteren. Hierdoor kan een groter debiet verplaatst worden met een geringere afkoeling over dezelfde leidinglengte. Het resultaat is dat de aanvoertemperatuur daarmee iets lager kan zijn, hetgeen gunstig is voor duurzame warmte-opwekkers.

In het meanderpatroon zullen de leidingen bij het venster meer warmte afgeven dan het slakkenhuispatroon gemiddeld levert en verder in de ruimte geven de leidingen van het meanderpatroon minder af, met als resultaat dat de afgiftes meer aan de toegepaste leidinglengte gerelateerd zijn dan aan het patroon waarin verlegd is. Mocht in voor- en naseizoen enig discomfort bij het venster optreden en is in de rest van de ruimte het comfort nog niet direct belangrijk dan kost het opvangen van het discomfort met een meanderpatroon minder energie omdat slechts een klein deel van de vloer verwarmd hoeft te worden en kan dit met de toevoer van een relatief lage watertemperatuur.

Met het slakkenhuispatroon wordt dan de gehele vloer egaal verwarmd, net iets te koud voor het gewenste comfort bij het venster en net iets te warm in de rest van de ruimte. In die situatie zal de aanvoertemperatuur snel verhoogd worden om het comfort nabij het venster te verbeteren, met een onnodig hogere ruimtetemperatuur tot gevolg.

Bron: https://www.wth.nl
De trend voor 2020: warmte en koeling van bovenaf

Vloerverwarming begint langzamerhand gemeengoed te worden. Wandverwarming: daar heeft men ook wel eens iets over gehoord. Maar een verwarming in het plafond?

Die is er zeker ook: kijk maar even omhoog: de beschikbare oppervlakte zal ook in uw situatie aanzienlijk groter zijn dan die voor (de vrije ruimte voor) vloerverwarming

Momenteel wordt plafondverwarming, leverbaar in vele mogelijkheden, voornamelijk gebruikt voor het verwarmen en koelen van kantoorruimtes of grote hallen.

De voordelen van plafondverwarming en koeling

Plafondverwarming is ook een aantrekkelijke oplossing voor koelen van een ruimte!

Plafondverwarming biedt behaaglijke warmte en koeling van bovenaf.

Oppervlakteverwarming is erg trendy. Verwarmen via de vloer, de muren en plafonds wordt steeds populairder in nieuwe gebouwen en bij de modernisering van oude gebouwen.

Daar zijn goede redenen voor: oppervlakteverwarmingssystemen vereisen lage aanvoertemperaturen en kunnen daarom goed worden gebruikt met verwarmingssystemen die hernieuwbare energiebronnen gebruiken. Dit bespaart energie en is milieuvriendelijk. Oppervlakteverwarmingssystemen verspreiden behaaglijke warmte en brengen minder stof op dan conventionele radiatoren. Bovendien staan ​​ze het individuele woningontwerp niet in de weg. En: oppervlakteverwarming kan ook koelen .

Comfortabele warmte in plaats van hete lucht

Net als bij vloerverwarming, werkt plafondverwarming ook met warm water dat door een systeem van dicht bij elkaar liggende buizen stroomt. De warmte wordt gelijkmatig over een groot gebied in de kamer afgegeven. Het aandeel aangename stralingswarmte in de plafondverwarming is opnieuw aanzienlijk hoger dan in de variant in de vloer. Omdat het bekend is dat warme lucht opstijgt en koude lucht zinkt, is er nauwelijks sprake van luchtbeweging met een plafondverwarming – de warme lucht zit immers al aan het plafond. Bacteriën en vuil hebben minder kans op verspreiding in de kamer.

Een ander voordeel van de plafondverwarming: het maakt een nog vrijer interieurontwerp en keuze van vloeren mogelijk, omdat niet alle vloeren geschikt zijn voor vloerverwarming.

Bovendien wordt de plafondverwarming niet blootgesteld aan bedekking: bijvoorbeeld van meubels. Dit betekent dat de bekleding van het leidingsysteem aan het plafond aanzienlijk dunner kan zijn dan op de vloer. Dit bespaart ruimte en materiaal – en belemmert de warmtestroom minder. Het leidingsysteem moet echter goed naar boven worden geïsoleerd. Dit voorkomt dat de warmte naar de bovenverdieping of de zolder ontsnapt.

Wanneer is plafondverwarming nuttig?

De verwarming in het plafond in plaats van in de vloer is ideaal voor bijvoorbeeld een oud gebouw met hoogwaardige parket- of tegelvloeren. Op deze manier krijg je een vrij vloeroppervlak en worden de voordelen van oppervlakteverwarming benut. Bovendien zijn oude gebouwen vaak bijzonder geschikt voor plafondverwarming vanwege hun kamerhoogte.

Wanneer geen plafondverwarming?

Als uw kamers minder dan 2,50 m hoog zijn, wordt deze variant van oppervlakteverwarming minder aanbevolen – de warmtebron bevindt zich te dicht bij uw hoofd.

Het is ook geen goed idee om een ​​plafondverwarming te installeren in een niet-gerenoveerd, tochtig oud gebouw. De buitenmuren moeten goed worden geïsoleerd, voordat de plafondverwarming energiebesparend werkt. Dit is vooral belangrijk voor gebruik met een warmtepomp .

U kunt naast vloerverwarming ook plafondverwarming installeren. Als aanvullende warmtebron zorgt het bijvoorbeeld voor nog meer comfort in de badkamer.
Droogbouwsystemen efficiënter dan conventionele vloerverwarmingssystemen

Het storten in de afwerkvloer is en beproefde methode, die nog steeds populair is, maar zeker ook aanzienlijk meer energie vereist dan bijv. een droogbouwsysteem. Bij de methode waarbij de buizen vloer in de vloer liggen kost het aanzienlijk meer tijd, voordat de vloer reageert op de warmtevraag: dus kost het meer energie om de vloer op te warmen.

Daarentegen behoudt een dergelijke vloer de warmte ook langer (opgeslagen energie), maar al met al is het energieverbruik hoger, omdat voor een goed resultaat, de vloerverwarming langer aan zal staan. Moeilijker regelbaar en traag reagerend op de warmtevraag  

Bij een droogbouwsysteem reageert de vloerverwarming snel, omdat de warmte direct aan de metalen of aluminium platen wordt afgegeven. Door sneller te reageren wordt ook minder energie verbruikt. De vloer is snel op de gewenste temperatuur, maar koelt ook weer sneller af (en dat is weer afhankelijk van de toegepaste vloerbedekking: tegels zullen de warmte langer vasthouden, dan bijv. hout of laminaat.

Sneller op temperatuur, eenvoudiger te regelen, energiezuiniger.

Zeker bij de momenteel steeds populairder wordende methode om met lage temperaturen te stoken (c 35 graden C is een droogbouw systeem aanzienlijk efficiënter, dan de methoden van het dieper in de vloer verwerken van de verwarmingsbuizen (bij lagere temperaturen duurt het nog veel langer voordat alles op temperatuur is: kost dus nog meer energie)   en bijkomend voordeel van droogbouwsystemen (zie www.droogbouw-vloerverwarming.nl) is dat er ook nog enige isolatie in de vloer wordt verwerkt en de opgewekte energie hoofdzakelijke ten goede komt aan de te verwarmen ruimte. Die isolatielaag kan men nog uitbreiden door onder de droogbouwplaten nog extra isolatie aan te brengen (XPS platen)

Droogbouwsystemen zijn duurder dan de andere methoden, zoals infrezen en op matten leggen, maar de arbeidstijd om een droogbouwsysteem aan te brengen is aanzienlijk korter + er hoeft ook geen (dure) dekvloer aangebracht te worden, waardoor er ook op dat vlak tijdswinst is bij het aanbrengen van de vloerverwarming.
Is APP wel geschikt om te koelen…….

We ontvingen laatst een vraag of de APP op de smartphone van een bepaalde regeling wel in staat zou zijn om te koelen.
Niet zo’n vreemde vraag, want in de “ratrace” om van het gas af te komen, wordt men momenteel met van alles geconfronteerd en wil men niet de plank mis  slaan, als het om een aanschaf gaat, die later blijkt totaal niet te passen bij een ander aan te schaffen systeem.
Wil je nu goed voorbereid de toekomst tegemoet treden, dan moet een grote hoeveelheid aan informatie afgewogen worden bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, die zal voldoen aan de wens om op redelijk korte termijn op een andere manier een woning te verwarmen en mogelijk ook te kunnen koelen.
Daarbij wordt vaak gouden bergen beloofd. Zo gaat men er  al snel van uit, dat je met een warmtepomp kunt verwarmen en koelen.
Op zich niet zo’n vreemde gedachte, want een warmtepomp produceert naast warm water ook als “afvalproduct” koude lucht. Maar of je installatie ook geschikt is om die koude lucht te benutten om ruimten te kunnen koelen, is helemaal afhankelijk van de opbouw van de installatie.
Er is wel wat meer voor nodig om met een installatie naast  verwarmen ook te kunnen koelen.
Een APP op een telefoon (of PC) is op zich niet geschikt om een ruimte te koelen……..
De installatie waarmee de regeling, die gestuurd wordt via een APP op de smartphone wordt bediend, moet dan wel geschikt zijn om een ruimte te verwarmen en indien gewenst te koelen.
Het is dus niet alleen die APP, maar zeker de regeling en bovenal de installatie die in staat zal moeten zijn om de gewenste koeling te produceren.
De meeste regelingen, die momenteel op de markt worden gebracht, zijn niet instaat om een installatie zodanig te regelen, dat deze kan omschakelen van verwarming naar koeling.
Let op want er worden nu vanuit diverse kanten regelingen aangeboden, waarbij de voordelen van bijvoorbeeld een warmtepompsysteem, onbenut worden. Regelingen die mogelijk voordelig kunnen worden aangeschaft, maar binnen de kortste keren al verouderd zullen zijn, omdat ze niet geschikt zijn voor de toekomstige installaties.
Er zijn al wel regelsystemen op de markt die al wel geschikt zijn voor regelingen waarbij men kan verwarmen en koelen, zoals het Smart Home System van WATTS (Zie www.smarthomesystem.nl)
Binnen dit systeem wordt al een module verwarmen/koelen aangeboden, die dan weer via een APP op de smartphone bediend kan worden.
Vraag is dan natuurlijk: is uw installatie geschikt om naast verwarmen ook te kunnen koelen. Of anders gezegd: wordt er naast verwarmd water, ook gekoeld water o.i.d geproduceerd…….
En is bijvoorbeeld uw vloerverwarming daarvoor wel geschikt?
Momenteel worden nieuwbouw woningen opgeleverd, die voorzien zijn van bijvoorbeeld veel te weinig zonnepanelen om de vereiste energie te leveren. Of ze zijn voorzien van een vloerverwarmingssysteem, wat totaal niet geschikt is om bij een lage temperatuursysteem (zoals een warmtepomp) te kunnen functioneren.
Men denkt dus een op de toekomst voorbereide woning te kopen, maar komt al snel tot de conclusie, dat vanuit “de bouw” systemen zijn geïnstalleerd, die totaal niet aansluiten op de toekomstige eisen.
Om dus “even” eenvoudig met dezelfde installatie te verwarmen en te koelen, is niet alleen en APP-je nodig Daarachter zit een hele installatie. die dan wel in staat moet kunnen zijn om het gewenste effect te kunnen produceren.
Kortom:  de meeste regelingen en installaties kunnen dat momenteel nog niet aan……… De meeste nieuwe installaties, die vandaag de dag worden opgeleverd zijn daarvoor niet geschikt, zeker niet de installaties in de bestaande woningen.
Let dus goed op waarop u een beslissing om een bepaald systeem aan te schaffen, gebaseerd is.  Iedereen wil nu graag een graantje mee pikken van die overgang “van het gas af”.
Bij de aanschaf van bijvoorbeeld een willekeurig type warmtepomp, waarvan beweerd wordt,  dat deze in staat is om te verwarmen en te koelen, komt wel even wat meer kijken……Vloerverwarming zonder vertraging

Een lager energieverbruik, een hoger rendement bij lagere watertemperaturen en geen hinderlijke vertraging: dat zijn enkele eigenschappen waaraan een moderne vloerverwarming zou moeten voldoen. Daarnaast wordt een efficiënte installatie steeds belangrijk: al deze zaken vereisen innovatieve oplossingen.

In de tot nu toe nog steeds toegepaste methoden van vloerverwarming in zandcement of anhydriet dekvloeren is in tientallen jaren niets veranderd.

De innovatie op het gebied van vloerverwarming ondervindt, na een lange tijd stil te hebben gestaan, onder invloed van de nieuwe eisen en verwarmingstechnieken, nieuwe impulsen.

Droogbouw vloerverwarming is inmiddels uitgegroeid tot een zeer populaire methode, die een antwoord biedt op de huidige wensen en eisen: sneller in reactietijd, energiebesparend en een hoger rendement. (energiebesparing)

Droogbouw vloerverwarming wil zeggen, dat er geen “natte” onderdelen bij de installatie meer nodig zijn: geen dekvloeren of  beton waarin de vloerverwarming wordt verwerkt.

De natte methoden hebben naast het voordeel van opslag van de opgewekte warmte ook een nadeel: het duurt langer voordat het warmte effect wordt gemerkt. Veel energie gaat zitten in het opwarmen van de massa beton en dekvloeren. Nadat de ruimte op temperatuur is gekomen, duurt ook de afkoeling nog geruime tijd. Men kan dat als voordeel ervaren, maar e.e.a. wordt daardoor ook lastiger nauwkeurig te regelen.

Bij droogbouw vloerverwarmingsmethoden wordt de warmte niet opgeslagen, maar snel aan de te verwarmen omgeving afgegeven. Indien de ruimte op temperatuur is, zal de de vloer niet langer warm blijven, maar ook weer relatief snel afkoelen. (veel gebruikers hadden last van “overshoot”)

Het regelen van de warmtebehoefte wordt daarmee eenvoudiger: net als bij verlichting, zal bij een warmtevraag snel gereageerd worden.

Droogbouw vloerverwarming wordt door de komst van lage temperatuursystemen, zoals de warmtepomp, nog interessanter. Het systeem werkt in hoge mate energiebesparend.

Droogbouw systemen werken niet alleen op warm water: er zijn momenteel ook elektrische droogbouwsystemen binnen het Heatnet leveringsprogramma. Ook deze gaan spaarzaam om met energie.

De huidige systemen kunnen redelijk snel geïnstalleerd worden: men hoeft niet meer te wachten op het uitharden (drogen) van de dekvloer, maar kan direct de volgende bewerkingen uitvoeren.

Niet alleen in geval van renovatie, maar zeker ook bij nieuwbouw zijn droogbouwsystemen interessant. De uitvoering van een droogbouw vloerverwarming is sterk afhankelijk van de nadien toe te passen vloerbedekking: tegels, hout, parket, PVC, laminaat etc. Koeling, zal in de toekomst mogelijk nog belangrijker gaan worden: ook dat is mogelijk met een droogbouwsysteem!

Heatnet is één van de meest gespecialiseerde ondernemingen met droogbouwsystemen. Deze zijn in diverse uitvoeringen en prijsklassen leverbaar.

Een populair systeem is een doe het zelf droogbouwsysteem, wat door praktisch elke handige doe-het-zelver geïnstalleerd kan worden. De prijs van een dergelijk systeem ligt in de orde van grootte van het infrezen van vloerverwarming.

Droogbouw systemen zijn toe te passen als vloer-, wand- of plafondverwarming.

Naast de innovatieve droogbouwsystemen  is Heatnet gespecialiseerd in de regeling van vloerverwarming en de mogelijk nog aanwezige radiatoren in de woning: een vloerverwarming zonder goede regeling is maar het halve werk!

 

Uitgebreide informatie over de droogbouw systemen treft u op www.droogbouw-vloerverwarming.nl en www.dbs14.nl

Voor een offerte-aanvraag: www.droogbouwaanvraag.nl