Droogbouwsystemen efficiënter dan conventionele vloerverwarmingssystemen

Het storten in de afwerkvloer is en beproefde methode, die nog steeds populair is, maar zeker ook aanzienlijk meer energie vereist dan bijv. een droogbouwsysteem. Bij de methode waarbij de buizen vloer in de vloer liggen kost het aanzienlijk meer tijd, voordat de vloer reageert op de warmtevraag: dus kost het meer energie om de vloer op te warmen.

Daarentegen behoudt een dergelijke vloer de warmte ook langer (opgeslagen energie), maar al met al is het energieverbruik hoger, omdat voor een goed resultaat, de vloerverwarming langer aan zal staan. Moeilijker regelbaar en traag reagerend op de warmtevraag  

Bij een droogbouwsysteem reageert de vloerverwarming snel, omdat de warmte direct aan de metalen of aluminium platen wordt afgegeven. Door sneller te reageren wordt ook minder energie verbruikt. De vloer is snel op de gewenste temperatuur, maar koelt ook weer sneller af (en dat is weer afhankelijk van de toegepaste vloerbedekking: tegels zullen de warmte langer vasthouden, dan bijv. hout of laminaat.

Sneller op temperatuur, eenvoudiger te regelen, energiezuiniger.

Zeker bij de momenteel steeds populairder wordende methode om met lage temperaturen te stoken (c 35 graden C is een droogbouw systeem aanzienlijk efficiënter, dan de methoden van het dieper in de vloer verwerken van de verwarmingsbuizen (bij lagere temperaturen duurt het nog veel langer voordat alles op temperatuur is: kost dus nog meer energie)   en bijkomend voordeel van droogbouwsystemen (zie www.droogbouw-vloerverwarming.nl) is dat er ook nog enige isolatie in de vloer wordt verwerkt en de opgewekte energie hoofdzakelijke ten goede komt aan de te verwarmen ruimte. Die isolatielaag kan men nog uitbreiden door onder de droogbouwplaten nog extra isolatie aan te brengen (XPS platen)

Droogbouwsystemen zijn duurder dan de andere methoden, zoals infrezen en op matten leggen, maar de arbeidstijd om een droogbouwsysteem aan te brengen is aanzienlijk korter + er hoeft ook geen (dure) dekvloer aangebracht te worden, waardoor er ook op dat vlak tijdswinst is bij het aanbrengen van de vloerverwarming.
Vloerverwarming zonder vertraging

Een lager energieverbruik, een hoger rendement bij lagere watertemperaturen en geen hinderlijke vertraging: dat zijn enkele eigenschappen waaraan een moderne vloerverwarming zou moeten voldoen. Daarnaast wordt een efficiënte installatie steeds belangrijk: al deze zaken vereisen innovatieve oplossingen.

In de tot nu toe nog steeds toegepaste methoden van vloerverwarming in zandcement of anhydriet dekvloeren is in tientallen jaren niets veranderd.

De innovatie op het gebied van vloerverwarming ondervindt, na een lange tijd stil te hebben gestaan, onder invloed van de nieuwe eisen en verwarmingstechnieken, nieuwe impulsen.

Droogbouw vloerverwarming is inmiddels uitgegroeid tot een zeer populaire methode, die een antwoord biedt op de huidige wensen en eisen: sneller in reactietijd, energiebesparend en een hoger rendement. (energiebesparing)

Droogbouw vloerverwarming wil zeggen, dat er geen “natte” onderdelen bij de installatie meer nodig zijn: geen dekvloeren of  beton waarin de vloerverwarming wordt verwerkt.

De natte methoden hebben naast het voordeel van opslag van de opgewekte warmte ook een nadeel: het duurt langer voordat het warmte effect wordt gemerkt. Veel energie gaat zitten in het opwarmen van de massa beton en dekvloeren. Nadat de ruimte op temperatuur is gekomen, duurt ook de afkoeling nog geruime tijd. Men kan dat als voordeel ervaren, maar e.e.a. wordt daardoor ook lastiger nauwkeurig te regelen.

Bij droogbouw vloerverwarmingsmethoden wordt de warmte niet opgeslagen, maar snel aan de te verwarmen omgeving afgegeven. Indien de ruimte op temperatuur is, zal de de vloer niet langer warm blijven, maar ook weer relatief snel afkoelen. (veel gebruikers hadden last van “overshoot”)

Het regelen van de warmtebehoefte wordt daarmee eenvoudiger: net als bij verlichting, zal bij een warmtevraag snel gereageerd worden.

Droogbouw vloerverwarming wordt door de komst van lage temperatuursystemen, zoals de warmtepomp, nog interessanter. Het systeem werkt in hoge mate energiebesparend.

Droogbouw systemen werken niet alleen op warm water: er zijn momenteel ook elektrische droogbouwsystemen binnen het Heatnet leveringsprogramma. Ook deze gaan spaarzaam om met energie.

De huidige systemen kunnen redelijk snel geïnstalleerd worden: men hoeft niet meer te wachten op het uitharden (drogen) van de dekvloer, maar kan direct de volgende bewerkingen uitvoeren.

Niet alleen in geval van renovatie, maar zeker ook bij nieuwbouw zijn droogbouwsystemen interessant. De uitvoering van een droogbouw vloerverwarming is sterk afhankelijk van de nadien toe te passen vloerbedekking: tegels, hout, parket, PVC, laminaat etc. Koeling, zal in de toekomst mogelijk nog belangrijker gaan worden: ook dat is mogelijk met een droogbouwsysteem!

Heatnet is één van de meest gespecialiseerde ondernemingen met droogbouwsystemen. Deze zijn in diverse uitvoeringen en prijsklassen leverbaar.

Een populair systeem is een doe het zelf droogbouwsysteem, wat door praktisch elke handige doe-het-zelver geïnstalleerd kan worden. De prijs van een dergelijk systeem ligt in de orde van grootte van het infrezen van vloerverwarming.

Droogbouw systemen zijn toe te passen als vloer-, wand- of plafondverwarming.

Naast de innovatieve droogbouwsystemen  is Heatnet gespecialiseerd in de regeling van vloerverwarming en de mogelijk nog aanwezige radiatoren in de woning: een vloerverwarming zonder goede regeling is maar het halve werk!

 

Uitgebreide informatie over de droogbouw systemen treft u op www.droogbouw-vloerverwarming.nl en www.dbs14.nl

Voor een offerte-aanvraag: www.droogbouwaanvraag.nl

 

 

 

 
Klussers kiezen massaal voor duurzaam

Er worden minder radiatoren verkocht in Nederland dan dezelfde periode vorig jaar. En dat is interessant want dit is niet alleen een keerpunt maar ook opvallend positief omdat er in de algemene zin wel goede resultaten geboekt worden door het toeleverend kanaal voor bouwend en klussend Nederland. Het blijkt dat er grote verschuivingen plaats vinden in de afzet van het type product dat zijn weg vind richting de consument. Omzet op traditionele producten zoals radiatoren en cv-ketels neemt af. Nieuwe productgroepen zoals hybride warmtepompen, vloerverwarming en biomassakachels doen het goed. 

Huizenmarkt trekt aan en duurzame vernieuwingen in trek

De motor achter deze verschuiving blijkt toch met name de particuliere klusser te zijn. Deze kiest nu  massaal voor duurzaam. De aanjagers hiervan zijn de positieve economische omstandigheden en de overheid. De overheid stelt namelijk een mooi pakket subsidiemogelijkheden beschikbaar. Door middel van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het mogelijk een forse financiële tegemoetkoming te krijgen als het gaat over zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. De vastgestelde subsidiebedragen zijn substantieel hoog te noemen waardoor het zeer interessant is om ook bij renovatieprojecten van bestaande bebouwing de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en te overwegen. Hierdoor is het nu financieel bijzonder interessant om bijvoorbeeld toch te kiezen voor het aanbrengen van vloerverwarming in plaats van vervangen of plaatsen van radiatoren. Of een combinatie te overwegen van vloerverwarming en hybride warmtepomp.

Maar ook bij mensen woonachtig in buitengebieden, waarbij vervanging van oude oliegestookte of propaangestookte verwarmingsystemen traditioneel plaats vond op basis van installatie van nieuwe versies van dit soort CO2 kanonnen – omdat er simpelweg geen betaalbare en goede alternatieven voorhanden waren – is een duidelijke verschuiving te zien. Ondersteund door financiële tegemoetkomingen (ISDE) kiest ook deze consument nu voor energiebesparende en CO2-neutrale biomassa systemen zoals pelletkachels en zonneboilers.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vloerverwarming

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vloerverwarming

 

80 – 100 mm met beton
ca 55 mm met (droge) dekvloer
ca 25 mm warmtegeleidende laag

De opbouwhoogte van vloerverwarming is steeds lager geworden

Vloerverwarmingssystemen gebaseerd op dekvloeren zijn verouderd, de droogbouwsystemen technologie met warmtegeleidende elementen is nu “state of the art”.

Een goede warmtedistributie is het belangrijkste bij vloerverwarming.

Energiebesparing gecombineerd met een maximaal comfort. Vloerverwarming kan u, indien het goed is aangebracht, tot 12% aan energiekosten besparen, omdat de kamer temperatuur lager kan worden gehouden.
Vloerverwarming vergroot uw woonruimte, is onderhoudsvrij en verwarmt de ruimten met warm water op een lage temperatuur, waardoor het gebruik van condensatieketels en warmtepompen nog efficiënter wordt.
Dat is hoofdzakelijk de reden waarom vloerverwarming momenteel in ongeveer 80% van de nieuwbouwwoningen wordt geinstalleerd. Of het ook goed gemonteerd wordt is een tweede…..wij zetten daar wel enige kanttekeningen bij.

Al tientallen jaren, wordt in het algemeen vloerverwarming met een dekvloer toegepast: isolatie, verwarmingsbuizen en daar overheen een (droge) dekvloer.
Alleen de prijs is veranderd: het moet steeds goedkoper (hoewel de materialen en de arbeid om de vloerverwarming te installeren steeds duurder worden)
Technische innovaties zijn er al vele jaren nauwelijks, terwijl de eisen in de bouw steeds meer worden aangescherpt.

Het droogbouw technologie- en productiebedrijf MFH systems GmbH , in Nederland op de markt gebracht door Heatnet ontwikkelde de afgelopen jaren compleet nieuwe systemen op het gebied van vloerverwarming.

Daarbij worden de nadelen van vloerverwarming omgezet in voordelen:

 • Een vloerverwarmingssysteem wat snel reageert op de warmtevraag
 • Verwarming bij lagere watertemperaturen.
 • Mogelijkheid tot installatie in nieuwbouw en renovatie.

De verwarmingsbuizen worden geïntegreerd in de isolatie, waarop aluminium platen de warmte gelijkmatig verdelen en geleidende lagen (zoals vervangers van droge dekvloer) zorgen voor een snel warmtetransport in de te verwarmen ruimte.

Dit soort vloerverwarming reageert onmiddellijk op de warmtevraag. Dit is de verwarming van de toekomst !

Omdat deze vorm van vloerverwarming gericht 100% is op de behoeften en economische belangen van de gebruiker.

De ontwikkeling van vloerverwarmingssystemen, die aan de wensen van de gebruiker beantwoorden, heeft jaren lang stilgestaan!

Alleen de technieken op het gebied van de installatie van vloerverwarming door zijn in de afgelopen 45 jaar veranderd.
Technologisch is er veel te weinig veranderd in het voordeel van de gebruiker van vloerverwarming.

 

Waarom weinig nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vloerverwarming?

 • De eindgebruiker heeft weinig kennis van hetgeen geboden wordt, laat staan dat men op de hoogte is van de ontwikkelingen op het gebied van vloerverwarming. Men gaat ervan uit dat zijn adviseur of installateur hem het beste product, volgens de laatste stand van de techniek, levert.
  Men baseert het oordeel om een bepaald systeem te laten installeren op een mooie brochure of website, het merk pomp wat op de verdeler is gemonteerd, een mooi verkooppraatje en bovenal: de prijs.
  Men vraagt zich niet werkelijk af of het wel de beste oplossing is waarmee men werkelijk weer jaren vooruit kan.
 • Zelden zitten architect, opdrachtgever en specialist op het gebied van vloerverwarming rond één tafel om de voor- en nadelen van een bepaald systeem te bekijken. De diverse betrokken partijen zijn vaak zelf slecht geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Vaak is de eindverbruiker momenteel beter geïnformeerd, omdat men zich via internet goed kan informeren.
 • De specialisten en goede installateurs van vloerverwarming kennen de problemen al jaren: het is verbazend dat men technische verbeteringen niet eerder geintroduceerd heeft!
  Het devies is nog steeds:”we hebben het jaren zo gedaan, dus ……”.
  Daarnaast wordt nog veel te veel gekeken naar de prijs, zonder dat men zich afvraagt of men wel de juiste techniek krijgt aangeboden (bijvoorbeeld een energiezuinige label-A pomp, die al jaren verplicht is, maar nog steeds als iets unieks wordt aangeboden).
 • De industie brengt wel een grote hoeveelheid producten op de markt, maar de druk om producten in de kern van de zaak technisch te verbeteren, ontbreekt. Het zijn vaak afgeleiden van elkaar, en deze woden onder een andere naam op de markt gebracht.
  De verbetringen concentreren zich meer op het installeren van vloerverwarming: het moet steeds sneller en goedkoper. Daardoor worden installaties gelegd, die nadien voor grote problemen zorgen, omdat ze de gewenste capaciteit niet halen.
 • De producenten van regelingen (zoneregelingen), zoals het Smart Home System, zijn hun tijd vaak ver vooruit, maar door de beperkingen van de huidige systemen (gebaseerd op het leggen in dekvloeren) komt zo’n regeling niet altijd goed tot z’n recht. Goed advies ontbreekt bij de meeste installateurs, deels ook omdat de regelsystemen complex zijn en het aan de nodige kennis ontbreekt.

 

De voordelen van de nieuwe technologieën zijn overduidelijk:

 • Vloerverwarmingssystemen zijn de standaard geworden in nieuwe gebouwen, ondanks de nog steeds bestaande nadelen.
 • De kosten van vloerverwarming zijn significant verminderd: voor degenen die de vloerverwarming installeren en ook voor de klant.
 • Gezondheid, comfort en de vrijheid van inrichting van het interieur dragen sterk bij tot de popularisering van vloerverwarming.
 • De industrie heeft te weinig geïnnoveerd, omdat haar klanten de architecten, aannemers en installateurs waren en niet de eindconsumenten.
 • Moderne, individuele ruimteregeling (zoneregeling) komt het best tot z’n recht bij demoderne, snellere vloerverwarmingssystemen.
 • De traagheid van vloerverwarming staat lijnrecht tegenover de wens van de gebruiker voor een snel systeem met een ideaal verwarmend oppervlak.
 • De traagheid van de vleorverwarming neemt toe als de verwarmingsbuis in direct contact komt met de isolatie.
 • De traagheid wordt verminderd door een lage thermische opslag capaciteit van de ondervloer en een optimale warmte-overdracht naar de afwerkingsvloer (tegels, parket, laminaat etc.)
 • Bij gebruik van het IDEAL systeem van MFH systems GmbH in combinatie met de innovatieve, uitstekend warmte geleidende Compact Floor biedt alle voordelen, die een gebruiker zich wenst.

De reactietijden van diverse soorten vloerverwarming

Het Duitse “Heizungsjournal” publiceerde in het augustusnummer van 2016 de volgende tabel:

 

Toegepaste
lastenverdeellaag
IDEAL met
Strongboard FL zonder tegels
IDEAL systeem
met egaline
IDEAL systeem
met tegels in cement
Standaard
vloerverwarming
met dekvloer
Massa/Gewicht (kg/m2) 5,2 45 73 130
Warmtecapaciteit (kJ/kg K) 1,2 0,8 0,8 0,8
Dikte (mm) 5 25 35 65
Wartemgeleidbaarheid (W/mK) 0,2 1,2 1,6 1,2
Warmteweerstand (W/m2K) 0,025 0,021 0,022 0,054
Reactiesnelheid (minuten) 12 50 72 120

In de tabel o.a. de reactiesnelheid. Hier wordt de leidende rol van MFH technologie bevestigd.
Bij een dekvloer systeem duurt het 120 minuten voor een verwarming, ten opzichte van het IDEAL systeem, bedekt met Strongboard FL slechts 12 minuten.

 
Compact Floor BASE12

Droogbouw optimalisatie met hoge warmtegleidbaarheid van 0,4 W/mK en slechts 12 mm dun

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van droogbouw verwarming is COMPACT FLOOR BASE12: een gipsvezelplaat met een hoogte van slechts 12 mm met een hoge warmtegeleidbaarheid.

Door een vernieuwde samenstelling en hoge materiaaldichtheid biedt Compact Floor Base12 een warmtegeleidend vermogen van 0,4 W/mK.
In vergelijking met momenteel gangbare gipsvezelplaten betekent dat een stijging van ca 40%.
Daarnaast betekent Compact Floor Base12 met een opbouwhoogte van slechts 12 mm een besparing van bijna 50% installatiehoogte.

Hierdoor kunnen nog dunnere constructies op het gebied van vloerverwarming gerealiseerd worden:

Door de combinatie met de droogbouw vloerverwarmingsystemen biedt Compact Floor Base12 niet alleen een aanzienlijk hogere verwarmingsprestatie, dan met de gangbare gipsvezelplaten, maar ook een hogere reactiesnelheid van het gehele vloerverwarmingssysteem.

Uitgebreide informatie treft u op: www.compactfloor.nl
Samenwerking met IDM Warmtepompen

Heatnet is een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse vertegenwoordiging van het Oosterrijkse kwaliteitsmerk voor warmtepompen: IDM.

Greensouces in Heemskerk en Heatnet vloerverwarming werken onafhankelijk van elkaar, maar bieden gezamenlijk de ideale combinatie voor comfort en energiebesparing.

U overweegt de toepassing van een WARMTEPOMP als alternatief voor uw oude CV-ketel of in uw nieuw te bouwen woning of bedrijfspand.
Maar dan dient u zich zeer goed te informeren over de mogelijkheden die een WARMTEPOMP u biedt.
Dan komt u al snel tot de conclusie dat het gebruik van een WARMTEPOMP u het beste rendement biedt in combinatie met VLOERVERWARMING.

Op onze website www.dewarmtepomp.nl treft u uitgebrfeidere informatie over dit samenwerkingsverband.

In september 2017 zullen beide ondernemingen hun producten tonen op de beurs in Hardenberg.

 
Vloerverwarming over houten vloeren

De vraag naar vloerverwarming over houten vloeren stijgt explosief. Dit als gevolg van de  wens om ook in oudere woningen zo energiezuinig te stoken, meer comfort aan te brengen en de opkomst van de warmtepomp als energiebron.

De voordelen van vloerverwarming, zeker bij het toepassen van warmtepompen, blijken overduidelijk.

Bij het installeren van vloerverwarming over houten vloeren kan geen gebruik gemaakt worden van andere methoden om vloerverwarming aan te leggen, zoals infrezen of montage op draadstaalnetten waarna een dekvloer gestort wordt. Het gewicht van een dekvloer is in de regel te hoog voor de bestaande houten constructies.

Bij vloerverwarming over houten vloeren, maar ook in bijvoorbeeld appartementen, waarbij geluidsisolatie een belangrijke rol speelt, wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde: droogbouw systeem. Dit droogbouwsysteem kan ook toegepast worden over bijvoorbeeld bestaande tegelvloeren

Over dit systeem kan nadien de gewenste vloerbedekking worden aangebracht: tegels, houten vloeren, parket etc. We worden regelmatig geconfronteerd met vragen als:

 • Ik wil wél vloerverwarming, maar het houten ondervloeren. . Kan er toch gebruik gemaakt worden van vloerverwarming?
 • De constructie van de vloer laat geen grote gewichten toe, dus een extra dekvloer is niet mogelijk. Kan er dan wel vloerverwarming worden gebruikt?
 • We willen in ons appartement ook vloerverwarming, maar er mag niet gefreesd worden i.v.m. de wettelijke eisen op het gebied van geluidsisolatie.. Kan er dan toch gebruik gemaakt worden van vloerverwarming ?
 • Er ligt een vloer, direct op het zand, of zonder andere vorm van isolatie. Infrezen zou dan veel warmteverlies op leveren, dus wordt er een systeem gezocht wat tegelijkertijd isolatie biedt.
 • Er is weinig hoogte beschikbaar voor een extra dekvloer (minimaal 5-6 cm opbouwhoogte noodzakelijk), dus ruimte voor zo’n dekvloer is er niet.
 • Als de huidige vloer wordt verwijderd, kan er dan ook een droogbouwsysteem gelegd worden?

In praktisch al deze gevallen kan bevestigd worden geantwoord: er is zeker vloerverwarming mogelijk.

Bedenkt u dan wel, dat hoe geringer de beschikbare opbouwhoogte is, des te minder verwarmingsvermogen er geboden kan worden. Er wordt momenteel driftig geadverteerd met steeds maar dunnere systemen, maar die zullen uiteindelijk hun warmte wel moeten kunnen genereren en afgeven aan de omgeving. Vaak moet nog een afwerklaag worden toegepast, die het vermeende voordeel van een kleine opbouwhoogte weer teniet doet.

De droogbouwsystemen, gebaseerd op een kunststof isolatielaag met daar overheen aluminium verwarmingselementen, waarin de verwarmingsbuizen liggen, bieden de beste oplossing voor een zo gelijkmatig verwarmde vloer.

De Ideal EPS, NEO en ÖKO droogbouwsystemen zijn geschikt om af te werken met allerlei vloerbedekkingen, zoals vloertegels, natuursteen, plavuizen of parket. Over het standaard systeem komt dan wel een laag die het toelaat om over de vloerverwarming te kunnen tegelen, of parket te kunnen verlijmen. Deze temperatuur- en  lasten-verdeellagen, zoals Strongboard of Compact Floor,  zijn door hun constructie zo dun mogelijk gehouden, maar bieden wel een hoge warmtegeleiding, zodat weinig van de geproduceerde warmte verloren gaat.

Dergelijke droogbouwsystemen zijn ook uitermate geschikt bij verdiepingsvloeren. Daar spelen de beperkingen vaak nog een grotere rol, dan bij een begane grond vloer.

Bij toepassing van droogbouwsystemen kan dus zonder frezen of constructies waarbij grotere gewichten geïntroduceerd worden, energiezuinige vloerverwarming worden toegepast.

Deze vorm van vloerverwarming werkt ook zeer snel in verhouding met conventionele vloerverwarmingssystemen. Daardoor zijn ze ook energiezuinig, bieden een zeer gelijkmatige warmteverdeling en zijn prima geschikt voor lage temperatuur systemen.

De grote voordelen van droogbouwsystemen:

 • De vloer warmt zeer snel op
 • Gelijkmatige verdeling van de warmte
 • In vergelijking met systemen, waarbij de buizen dieper in de vloer liggen, kan gebruik gemaakt worden van een lagere watertemperatuur;
 • Daardoor kan aanzienlijk bespaard worden op energiekosten.
 • Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
 • Snelle installatie mogelijk
 • Geringe opbouwhoogte
 • Kan ook toegepast worden als plafond- of wandverwarming

Uitgebreide informatie over droogbouwsystemen treft u op: www.droogbouw-vloerverwarming.nl
Heatnet

Overweegt u om vloerverwarming toe te passen in uw woning, winkel of kantoor? Dan bent u bij HEATNET op het juiste adres!

HEATNET is een gespecialiseerde leverancier/installateur op het gebied van vloerverwarming en verwarmingsregelingen.
Wij leveren diverse vormen van vloerverwarming, die in principe geschikt zijn voor elke vloer!

 • HEATNET levert conventionele vloerverwarming, compleet geïnstalleerd en aangesloten op uw eigen CV, warmtepomp of de stadsverwarming
 • diverse vormen van elektrische vloerverwarming, o.a. verwarming onder laminaat en houten vloeren
 • Droogbouwsystemen voor vloerverwarming over houten vloeren of bij toepassing in appartementen waar een geluidsisolatie vereist is
 • Temperatuurregelingen bij toepassing van vloerverwarming in combinatie met een hout- of gaskachel en open haard
 • WIFI thermostaten en regelingen voor het op afstand bedienen van uw verwarmingsinstallatie: www.wifi-home.nl.
 • Tevens: een groot assortiment infrarood stralingspanelen

Omdat HEATNET praktisch alle beschikbare systemen op het gebied van vloerverwarming kan aanbieden kunt u een objectief advies voor uw situatie verwachten.