Klussers kiezen massaal voor duurzaam

Er worden minder radiatoren verkocht in Nederland dan dezelfde periode vorig jaar. En dat is interessant want dit is niet alleen een keerpunt maar ook opvallend positief omdat er in de algemene zin wel goede resultaten geboekt worden door het toeleverend kanaal voor bouwend en klussend Nederland. Het blijkt dat er grote verschuivingen plaats vinden in de afzet van het type product dat zijn weg vind richting de consument. Omzet op traditionele producten zoals radiatoren en cv-ketels neemt af. Nieuwe productgroepen zoals hybride warmtepompen, vloerverwarming en biomassakachels doen het goed. 

Huizenmarkt trekt aan en duurzame vernieuwingen in trek

De motor achter deze verschuiving blijkt toch met name de particuliere klusser te zijn. Deze kiest nu  massaal voor duurzaam. De aanjagers hiervan zijn de positieve economische omstandigheden en de overheid. De overheid stelt namelijk een mooi pakket subsidiemogelijkheden beschikbaar. Door middel van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het mogelijk een forse financiële tegemoetkoming te krijgen als het gaat over zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. De vastgestelde subsidiebedragen zijn substantieel hoog te noemen waardoor het zeer interessant is om ook bij renovatieprojecten van bestaande bebouwing de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en te overwegen. Hierdoor is het nu financieel bijzonder interessant om bijvoorbeeld toch te kiezen voor het aanbrengen van vloerverwarming in plaats van vervangen of plaatsen van radiatoren. Of een combinatie te overwegen van vloerverwarming en hybride warmtepomp.

Maar ook bij mensen woonachtig in buitengebieden, waarbij vervanging van oude oliegestookte of propaangestookte verwarmingsystemen traditioneel plaats vond op basis van installatie van nieuwe versies van dit soort CO2 kanonnen – omdat er simpelweg geen betaalbare en goede alternatieven voorhanden waren – is een duidelijke verschuiving te zien. Ondersteund door financiële tegemoetkomingen (ISDE) kiest ook deze consument nu voor energiebesparende en CO2-neutrale biomassa systemen zoals pelletkachels en zonneboilers.
NeoStat, SmartStat en NeoAir werken met IFTTT

Wat is IFTTT?

IFTTT is een dienst op het internet die je zowel via een webpagina kunt benaderen als via de IFTTT applicatie. Aan IFTTT kun je allerlei andere diensten koppelen om zo verschillende applets (voor heen recepten) uit te voeren

Gebruikers kunnen op IFTTT webapplicaties aan elkaar verbinden via simpele “als dit dan dat”-statements gebruiken. Hiervoor is geen programmeerkennis nodig. De webapplicaties worden in IFTTT kanalen genoemd. IFTTT biedt 270 kanalen, waaronder e-mail, Facebook, RSS, Evernote en GPS.[1]

Het “dit”-gedeelte van het statement wordt een trigger genoemd. Er zijn vele verschillende triggers mogelijk, bijvoorbeeld bij een foto-tag op Facebook, veranderingen in een aandelenkoers, een nieuw item van een RSS-feed of een bepaalde weersvoorspelling.

Het “dat”-gedeelte wordt een actie genoemd. Ook hier zijn verschillende mogelijkheden, zoals het sturen van een e-mail, een afspraak in je agenda zetten, tekstbestanden aanmaken of uitbreiden op Dropbox of Google Drive of een bepaalde opname op SoundCloud plaatsen. Een compleet “als dit dan dat”-statement wordt een recept genoemd. Op de site kunnen eerder gemaakte recepten doorzocht worden. De gebruiker kan eigen recepten ook delen met anderen.

Bij het toevoegen van een kanaal geeft IFTTT suggesties voor recepten.

NEOSTAT, NEOAIR EN SMARTSTAT wereken met IFTTT

De NeoStat, NeoAir en Smartstat thermostaten van Heatmiser werken met IFTTT. Dat betekent dat u zelf diverse APP’s kunt maken waarop de thermostaten automatisch met een actie reageren. Dit is dus een grote uitbreiding op de reeds bestaande mogelijkheden, die deze thermostaten en hun APP al bieden.

Uw NeoStat, NeoAir of SmartStat thermostaten kunnen reageren op temperatuurverhogingen (of verlagingen) in de woning en hun instellingen automatisch aanpassen. Dit opent vele nieuwe mogelijkheden.

Triggers

Onder triggers (service) verstaan we alle kanalen en gebeurtenissen die gebruik kunnen maken van IFTTT. Voorbeelden hiervan zijn Twitter,  Facebook, Evernote, Instagram, RSS Feeds,  WordPress, iOS, Android, etc. Al deze triggers hebben bepaalde gebeurtenissen die een handeling kunnen uitlokken. Denk hierbij aan een bepaalde hashtag op Twitter, het plaatsen van een foto op Facebook, het toevoegen van een notitie in Evernote, een nieuw bericht in een RSS feed, etc.

Al deze gebeurtenissen kunnen met behulp van een applet handelingen (acties) uitvoeren.

Triggers en acties kunnen gefilterd worden via instellingen die ingrediënten genoemd worden. Dit zijn verfijningen, waardoor een actie bijvoorbeeld reageert op de veranderingen van een RSS-feed, maar alleen als deze bepaalde woorden bevat. De mogelijke filters hangen af van het kanaal.

APP’s

IFTTT heeft apps voor Android en iOS, waarmee onder meer automatisch berichten verstuurd kunnen worden.

Is het maken van een applet je iets te ingewikkeld dan kun je gelukkig zoeken tussen allerlei bestaande applets. Via de optie ‘Discover’ en ‘Search’ op de webpagina of in de app kun je deze catalogus raadplegen. Hierin vind je echt duizenden bestaande applets die je met één druk op de knop kunt toevoegen aan je eigen profiel. Activeer eventueel de triggers en je kunt aan de slag. Het bovenstaande voorbeeldrecept hebben we uiteraard ook beschikbaar gesteld, deze kun je hier bekijken en activeren via de knop ‘Turn on’

Hoe werkt het?

Om de NeoStat, NeoAir of SmartStat samen te laten werken met IFTTT, dient uw account (die ook al nodig is om met een APP de thermostaat op afstand te bedienen) gekoppeld te worden met een IFTTT-account. Daarmee wordt dan toestemming gegeven om IFTTT  de mogelijkheid te bieden om te reageren op een verandering.

Het koppelen van de  thermostaat met IFTTT gaat redelijk eenvoudig:

 • Zoek in IFTTT naar Heatmiser
 • Ga naar het Heatmiser kanaal
 • Maak contact
 • Log in met de gegevens die ook gebruikt worden om in te loggen voor de NeoStat, NeoAir of SmartStat
 • IFTTT geeft dan toestemming en wanneer eenmaal met succes is ingelogd, volgt weer de IFTTT APP
 • Wanneer uw gegevens worden herkend (of u bent uw inlogggevens vergeten) kunt u opnieuw een password aanvragen in uw Heatmiser APP (hou dan wel rekening met nieuwe inloggegevens voor de Heatmiser App!)

Wat kost het gebruik van IFTTT?

IFTTT is een gratis dienst, u hoeft niets te betalen voor de extra mogelijkheden
Diverse mogelijkheden:Het IFTTT Weer kanaal (Weather Channel) biedt divers emogelijkheden aan de Heatmiser thermsotaten:

 • Komt de buitentemperatuur boven de 20C  = Schakel dan de “niet thuis” instelling in op de thermostaat.
 • Komt de buitentemperatuur beneden de 16C = Schakel dan de “iemand thuis” instelling in op de thermostaat.

Het Heatmiser IFTTT kanaal maaklt gebruik van 2 “triggers”. U kunt een waarde instellen als de temepratuur boven of onder een bepaalde waarde komt.

Twee mogelijkheden hoe u deze “triggers” kunt gebruiken en in acties kunt omzetten:

 • De temperatuur komt boven 25C = Zend een e-mail, een push bericht op uw smartphone, maak aantekening in Google Spreadsheet of schakel de NeoPlug in
 • De temperatuur komt beneden de 8C = Zend een e-mail, een push bericht op uw smartphone, een aantekening in Google Spreadsheet, of schakel NeoPlug in.

De draadloze functies van de thermostaten werken ook prima in combinatie met IFTTT. Enkele voorbeelden daarvan:

 • Beweging gedetecteerd = Activeer de temperatuur “hold” functie (temperatuur op bepaalde waarde laten staan), zet de temperatuur hoger, schakel NeoPlug in of zet de instellingen op “thuis”.
 • Een bepaalde periode geen beweging = Activeer “Standby” of afwezig.
 • Deur open = Activeer  “Standby”
 • Deur dicht = Annuleer “Standby”stand

Het Email kanaal biedt nog een andere manier  omde thermostaat instellingen aan te passen. Vaak is het eenvoudiger om even een snel emailberichtje testuren dan regelen via een APP. Engkele voorbeelden:

 • Email #hwboost aan IFTTT om de thermostaat een uur lang hoger te zetten.
 • Email #away aan IFTTT  om de thermsotaat in de “afwezigheids”instelling te zetten.
 • Email #home aan IFTTT om de thermsotaat in de “aanwezigheids” instelling te zetten.

Het “Location Channel” biedt de mogelijkheid om uw thermostaat in een bepaalde stand te zetten, gebaseerd op uw locatie. Enkele voorbeelden:

 • Verlaat uw werkplek = Activeer de “aanwezigheids” instelling van de thermostaat, zodat uw woning al opwarmt voordat u thuis komt.
 • Verlaat de sportschool =  Warm water wordt alvast in temperatuur verhoogd gedurende 1 uur.
 • Komt u binnen een bepaalde afstand tot uw huis =  De NeoPlug wordt al geactiveerd.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Met de IFTTT APP kunt u diverse andere combinaties maken of uw thermostaat in een bepaalde stand zetten.

 
Problemen bij draadloze communicatie

Draadloze communicatie

 • Wat is draadloze communicatie?
 • Hoe kan draadloze communicatie gebruikt worden?
 • Welke verstorende factoren spelen een rol bij draadloze communicatie?

WLAN, Bluethooth, Dect ….

Momenteel is een leven zonder draadloze technologie moeilijk voor te stellen. Overdracht van radiosignalen wordt overal gebruikt: draadloos, Bluethooth, Dect: op vele gebieden kan alleen nog maar gewerkt worden met draadloze communicatie via radiosignalen.

Elektromagnetische trillingen verspreiden zich in alle richtingen met de snelheid van het licht. Frequentie en golflengte kunnen verschillen.
Bij draadloze communicatie tussen thermostaten en ontvangers wordt gebruik gemaakt van het frequentiebereik 868 MHz.

Radiogolven

Radiogolven hebben slechts een beperkte sterkte, die na een korte afstand afneemt. De afname van de energie van de radiogolven is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand.

 

Waardoor worden radiogolven beïnvloed?

Op weg van de zender naar de ontvanger ondervinden de radiogolven verschillende invloeden, die het signaal van richting kunnen veranderen, het signaal kunnen verzwakken, het signaal kunnen oplossenn, het signaal kunnen omleiden of ook in sterkte kunnen doen toenemen.
Dit zijn de zogenaamde

 • Absorptie
 • Reflectie
 • en Demping
  van de radiosignalen.

Absorptie

In vergelijking met andere straling (zoals bijvoorbeeld licht, UV etc) is het voor radiogolven mogelijk om door vast materiaal, zoals bijvoorbeeld muren of meubels door te dringen.
Echter, de radiosignalen worden dan wel verzwakt of zelf geabsorbeerd.
Ze verliezen dus een deel van hun energie. Hoeveel energie verloren gaat, is sterk afhankelijk van de aard en/of dichtheid van het materiaal. Ook vocht verzwakt de energie van de radiogolven.

Reflectie

Metaal heeft een reflecterend effect op radiosignalen.
De kracht van de radiosignalen verzwakt zeer sterk of wordt volledig gereflecteerd.
Reflectie treedt op bij alle producten waarin metalen zijn verwerkt zoals spiegels of bij metalen deurkozijnen, metalen kasten en bouwstaal wat veel in constructies wordt verwerkt. Reflectie treedt dus op bij vrijwel alle metalen oppervlakken. Ook gemetalliseerd isolerend glas of isolatie waarin metalen folies zijn verwerkt zorgen voor reflectie van radiogolven.

 

Reflecterend materiaal zorgt voor een “dode plek” zonder radiogolven of met slechts een aantal zeer kleine golven.
Een ontvanger gemonteerd in een metalen kast (bijvoorbeeld in een verdeelkast op een verdieping) kan nauwelijks of slechts zeer zwak bereikt worden door de uitgezonden radiogolven.
Ontvangers die op een “dode plek” zijn geplaatst zijn meestal moeilijk of onmogelijk te bereiken. Het signaal tussen zender)Thermostaat bijvorobeeld) en ontvanger is dus compleet verstoord.

Demping

Het bereik van de radiogolven

Het zendbereik is sterk afhankelijk van de hoek waaronder de radiogolven door een obstakel dringen (vloer, muur,etc.).
Hoe groter de hoek tussen de zender en ontvanger is, hoe kleiner het bereik van de radiogolven wordt

Hoe langer de signalen door de muur moeten, des te meer ze verzwakt kunnen worden

Interferentie met radiogolven

Een aantal voorbeelden die van invloed zijn op het bereik van de radiogolven:

 • Mensen
 • Inrichting
 • planten
 • metalen oppervlakken
 • muren
 • Metalen hekwerken
 • Vloerverwarming

Afstand van storingsbronnen

In elk gebouw zijn er veel meer storing veroorzakende bronnen, waarvan bij voorkeur grote afstand gehouden moet worden. Dat kunnen onder andere zijn:

 • Magnetron
 • Computers
 • Mobiele telefoon
 • Elektronische transformatoren
 • Audio- en video-apparatuur
 • Voorschakelapparaten voor TL-buizen
 • Dimmers
 • Babyfoon
 • Zendantennes van andere radio-systemen (bijvoorbeeld Audio-overdracht via radio of draadloze telefoons)

Verzwakking door diverse materialen

Obstakels op de weg tussen de zender en ontvanger kunnen van invloed zijn op de demping van het radiosignaal.
Dit betekent, dat het radiosignaal wordt verzwakt.
Let op de volgende punten:

 • Een hoge luchtvochtigheid of vocht in materialen die bijdragen tot een grotere verzwakking van de signalen.
 • gemetalliseerd glas, dat worden gebruikt voor warmte-isolatie, dat wel het zichtbare licht absorbeert, maar geen radiogolven doorlaat.
  Normaal vensterglas heeft slechts een geringe mate van demping.

Met de hulp van de diverse waarden die de verzwakking van signalen beïnvloeden, kan al vooraf beoordeeld worden welke storende factoren er van het radiosignaal tussen zender en ontvanger kunnen zijn.

Dempingswaarden van diverse bouwmaterialen

Materiaal Materiaaldikte Doorlatingsvermogen
in %
Baksteen <30 cm 50-80
hout <30 cm 50-70
gips, gipsplaten <10 cm 90
beton met stalen wapening 10-70
metaalnet (bijvoorbeeld, gaas voor het gips)
metalen wanden
<1 mm 0
ongecoat glas <5 mm 70-90
metaalgecoat (isolerend) glas 10-60
kunststof 80-95
steen, spaanplaat <30 cm 65-95
puimsteen <30 cm 90
gasbeton <30 cm 80
plafond <30 cm 30
buitenwand <30 cm 40
binnenwand <30 cm 60

Alle waarden zijn schattingen en gelden niet als absolute waarden. Hoe wordt een storing in de draadloze communcatie herkend?Als één of meer van bovenvermelde soort storingen de draadloze overdracht van signalen in een netwerk beïnvloedt, kunnen de volgende symptomen (of een combinatie ervan) optreden:

 • regelmatig wegvallen van de verbinding of onverwachte onderbrekingen
 • vertraging bij het opzetten van een draadloze verbinding verbinding
 • een langzame internetverbinding
 • problemen met het koppelen of aansluiten van apparaten
 • een zwak signaal en beperkt bereik.

10 Installatie Tips voor een betere draadloze bereik

 1. Een goede planning van de draadloze communicatie (netwerk), waarbij de verschillende storingsfactoren in acht worden genomen
 2. Hoe minder voorwerpen en materialen zijn aangebracht in de overdracht tussenn de zender (bijv. de thermostaat) en ontvanger, hoe beter de ontvangst van het radiosignaal. Demping en absorptie kunnen de afstand tussen de onderdelen aanzienlijk verstoren.
 3. Vermijd de aanwezigheid van metalen voorwerpen en onderdelen in de radioverbinding. (Voorbeelden: een metalen behuizing of een PC behuizing) Antennes en ontvangers (zoals bijvorobeeld ook repeaters) mogen nooit in een metalen kast worden geïnstalleerd.
 4. Houd een zo groot mogelijke afstand tot andere elektronische appartuur, elektrische leidingen, verlichting en een telefoon.
 5. Probeer te voorkomen dat de radiogolven de muren diagonaal moeten kruisen.
 6. Isolatiemateriaal, dat is bekleed met een aluminium of metalen folie en gemetalliseerd warmte-beschermend glas hebben een hoge dempende eigenschappen.
 7. Gemetalliseerd hittebestendig glas kan het radiosignaal verzwakken en mogelijk sterk of zelfs volledig weerspiegelen.
 8. Ook fijn gaas toegepast bij de installatie van vloerverwarming of geluidsisolatie met een metalen laagje voor laminaat of parket dempen het radiosignaal.
 9. Een verandering in de inrichting of nieuwe meubelen, waarin mogelijk metaal is verwerkt kunnen van invloed zijn op een reeds geïnstalleerd draadloos systeemm enm de signalen en verzwakken.
 10. Andere radio-systemen en elektrische apparaten kunnen ook van invloed zijn op de draadloze communicatie binnen uw woning.

Nog enkele aanvullende tips

  Indien er op een bepaalde plaats geen goede ontvangst blijkt te zijn, verplaats dan het apparaat. Het is niet altijd noodzakelijk om het apparaat dan te verplaatsen naar een andere ruimte of etage: het verplaatsen van een paar meter binnen dezelfde ruimte is vaak al voldoende.

 • Verzet de antenne op je router of toe te passen apparaat. Het signaal net even vanuit een andere richting opvangen kan ook al helpen.
 • Het toepassen van een repeater kan in veel gevallen een uitkomst bieden.
  Een repeater ontvangt uitgezonden signalen, versterkt ze en zendt ze weer uit.
  Op die manier kunnen apparaten, die eerst net even buiten bereik waren of een te zwak signaal opvingen, ook weer een sterker signaal ontvangen.Batterijen
  Wanneer een apparaat langdurig buiten bereik van een sterk signaal zijn geplaatst, blijft dat apparaat vaak zoeken naar een sterker signaal.
  Het gevolg is, dat de batterijen snel leeg lopen. Het hoeft dus zeker niet een defect aan het apparaat zelf te zijn, dat batterijen sneller leeg zijn dan verwacht.
  Het buiten bereik van een sterk signaal zijn tussen zender en ontvanger is veelal de reden van snel leeglopende batterijen. Gebruik ook alleen maar alkaline batterijen en zeker geen oplaadbare batterijen.
 • Repeaters van het internetsignaal willen ook nogal eens helpen bij de verbetering van de ontvangst binnen een netwerk. (powerline-adapters)Heatnet

Overweegt u om vloerverwarming toe te passen in uw woning, winkel of kantoor? Dan bent u bij HEATNET op het juiste adres!

HEATNET is een gespecialiseerde leverancier/installateur op het gebied van vloerverwarming en verwarmingsregelingen.
Wij leveren diverse vormen van vloerverwarming, die in principe geschikt zijn voor elke vloer!

 • HEATNET levert conventionele vloerverwarming, compleet geïnstalleerd en aangesloten op uw eigen CV, warmtepomp of de stadsverwarming
 • diverse vormen van elektrische vloerverwarming, o.a. verwarming onder laminaat en houten vloeren
 • Droogbouwsystemen voor vloerverwarming over houten vloeren of bij toepassing in appartementen waar een geluidsisolatie vereist is
 • Temperatuurregelingen bij toepassing van vloerverwarming in combinatie met een hout- of gaskachel en open haard
 • WIFI thermostaten en regelingen voor het op afstand bedienen van uw verwarmingsinstallatie: www.wifi-home.nl.
 • Tevens: een groot assortiment infrarood stralingspanelen

Omdat HEATNET praktisch alle beschikbare systemen op het gebied van vloerverwarming kan aanbieden kunt u een objectief advies voor uw situatie verwachten.